Göm menyn
IT-Programmet, Tema 1 i termin 4:

TTIT61 Processprogrammering och Operativ System

/Concurrent Programming and Operating Systems/


Vinjett 3

Processorstöd för  operativsystem 
Nya tekniker inom operativsystem har oftast utvecklats ungefär parallellt med nya tekniker hos processorerna. Ett typiskt exempel är minneshantering, där tekniker för adressöversättning kräver stöd från hårdvaran.
Olika finesser finns också för att snabba upp adressöversättningen.

Kommersiella processorer har olika modeller för hur minneshanteringen ska göras. Processorns uppbyggnad styr hur operativsystemet konstrueras. I laborationen använder ni en emulator för en MIPS R2/3000.
 

TTIT61
Temamål
Temaplan
Schema
Examination
Referenslitteratur
Personal
Register for labs

Föreläsningarna
Programexempel
Forum
Labresultat

Schemaläggning
Kritiska sektioner
Processorstöd för operativsystem
Sekundärminne
UNIX, WinNT
Säkerhet

Intro: C/make
Intro: installation
Threads and synchronisation
System calls
Execution of user programs
File system

Lesson 1
Lesson 2
Lesson 3

C/C++ OH
C/C++ tutorial
C pointers tutorial
Pintos documentation
Memory Issues in Pintos
Pintos on-line documentation
The gnu DDD documentation
DDD tutorial
Debugging topics
Programing with threads

Guidelines for writine and changing source code
Pintos source code

Sidansvarig: Sergiu Rafiliu
Senast uppdaterad: 2011-09-12