Göm menyn

TDTS09 Datornät och internetprotokoll

Kursinformation


Denna kurs heter TDTS09 Datornät och internetprotokoll. Den är värd 6 poäng, varav 3 poäng är labbserien (praktik), 2 poäng rapport (teori) och 1 poäng basgruppsarbetet. Kursen ges under period 1 på våren.

Mål med kursen

Du ska efter kursen kunna

  • använda wireshark för att analysera ett nätverk
  • förklara vad wiresharkanalysen visar i en specifik nätverkssituation
  • beskriva uppbyggnaden av de vanligaste internetprotokollen med utgångspunkt från wiresharkanalysen
  • söka bland rfc:er för att lära dig mer om detaljerna för internetprotokoll
  • förklara och använda grundläggande begrepp inom nätverksområdet relaterade till internetprotokoll
  • integrera kunskapen om internetprotokoll i kursen i en slutrapport om ett specifikt nätverksprotokoll eller en internetteknik

Förkunskaper

Se kursplanen.

Organisation

Kursen består av 6-10 föreläsningar, 5 laborationer fördelade på 8 laborationstillfällen, en wireshark/rapportskrivnings föreläsning, och 4 seminarier.

Labbarna görs i grupper om 2 personer. Man måste anmäla sig i IDAs webreg-system för att få deltaga på labbarna. Sista dag för labbanmälan är den 21 januari.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen finns beskriven under Kurslitteratur på kursens webbplats.

Examination och betyg

Se Examination på kursens webbplats för information om betygssättning i kursen.

Viktiga datum

Kursen börjar preliminärt med föreläsning måndagen den 17 januari. (Det slutliga schemat har ännu ej kommit.)

Laborationerna lämnas in löpande under kursens gång, i princip senast fredagen efter den vecka när sista labbtillfället för respektive labb har beräknats vara klar. De olika inlämningsdatumen finns listade på labbsidan senast från och med kursstart.

Sista dag för förstagångsinlämning av såväl labbrapporter som rapport och därmed chansen att få dem godkända under mars månad är fredag den 11 mars 2010. Efter detta datum så kan man återkomma i samband med omtentaperioderna för att försöka få sina labbar och rapport godkända. Ta kontakt med labbassistenten (labbrapporter) respektive examinatorn (rapporter) då.

Personal

Se Personal för mer information om vilka som undervisar och administrerar i kursen.

Det enklaste sättet att få kontakt med kurspersonalen är via e-post. OBS! Ange alltid kurskod i e-postrubriken följd av en relevant och specifik rubrik för ärendet ifråga.

Observera att kurspersonalen kan ha speciella jourtider för besök på kontoret i kursärenden.

Övrig information

Det finns mer information om kursen på dess startsida på webben.

Nyheter postas på startsidan, där de även finns tillgängliga som rss-ström. Nyheter som brådskar mejlas även på kursens sändlista, adress tdts09-vt2011@student.liu.se

Som student i kursen antas du läsa e-post åtminstone en gång per dag.

Sidansvarig: Niklas Carlsson
Senast uppdaterad: 2011-01-17