Göm menyn

TDP025 Projekt: Entreprenöriell programmering

Ht1-Ht2 2013

Senaste nytt...


05/20‑2014  Stora förändringar i kursen för HT 2014!
 

För att vidareutveckla IP programmet i positiv riktning har denna projekt fått flera ändringar:

  • 1. Kursen görs om till ett individuellt projekt. Varje student skapar självständigt en egen androidapp. Industriella önskemål ligger bakom denna förändring.
  • Kursen kommer därför en innehålla en intensivkurs i början i Androidprogrmmering (av Anders Fröberg) och sedan kommer ni ha stöd av assistenter under HT1 för förståelse av Androidplatfomren. Under HT2 klarar ni er själva så se till att ta hjälp och få grepp om allt i första perioden.
  • 2. Ni kommer att även jobba med informationssökning via akademiska och industriella källor. Fokuset är att söka information till projekt kring affärsmodeller och även genomföra konkurentanalys. Detta kommer att vara ert huvudsakliga fokus seminariemässigt i period 1.
  • 3. Fokuset på A/B-testning intensifieras för utvecklingen. Vi kommer dock ägna mindre tid åt att tänka ut ideer och mer tid åt att bygga. Pitching och muntlig presentation kvarstår.

Räkna med en helt annorlunda organisation i kursen än under 2013.


Centralt för kursen är mjukvaruutveckling i uppstartsläge, utan kravställande kund. Vi kommer att utveckla mot Androidplatformen i Java, jobba med A/B-testning och träna på kort, muntlig och skriftlig presentation. I kursen ingår även sökande av information på akademiska och industriella källor samt diskussion av anvädnbarheten av dessa i arbeten.I examensordningen står det att för alla kandidatexamina skall (bland andra) följande mål uppnås:

  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser
  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Kursen lägger stor vikt vid dessa mål, och det kan vara viktigt för student att förstå detta för att inse värdet av vissa uppgifter i kursen.Målet och visionen med kursen är att varje grupp i slutet av höstterminen ska kunna presentera en fokuserad produkt för en extern jury of visa vilken teknisk infrastruktur man kunnat införa för att mäta och styra den vidare utveckling av produkten.Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2014-05-20