Göm menyn

TDP025 Projekt: Entreprenöriell programmering

Ht1-Ht2 2013

Senaste nytt...


20/12  Slutliga inläningar senast 15 januari. Ni som inte redovisat splitttestning och har mjukvarudelar kvar behvöer redovisa detta. Annars kan grupperna anse sig klara i kursen och resultaten kommer att registreras i Januar.

10/12  Webreglänk för bokning v51 av individuell reflektion här

10/12  seminarie v50. Jurrypresentation 10 minuter - samtliga grupper i Alan Turing, 13-15.
 

    Ljudlös föreläsning (antli117, perjo927, linja919, frero061, hanbo174)
    BalanceManager (thohe973, tobja258, erijo599, fabab714)
    Debugger (filma650, gusby403, nicse981, ricag225)
    PhoneAdress (marli994, aleka973, Danmo222, danan582, antwa730)
    Statit (ricwa059, emaki169, rascr534, phiti630, lovla279)
    SeeQueue (jonda911, oscno266, maran864, antol102, tinda344)
    


29/11  seminarie v49. Genrep 10-minutersdragning - samtliga grupper i S6 13-15.
 

Gruppen presenterar som helhet och fördelar aktiviteter till samtliga. Alla grupper på plats för att ge återkoppling inför jurrydragningen. Presentation enligt följande: Pitch och värdeförklaring. Demo av system - gärna med powerpoints eller filmer och ej live. Förklaring av tänkbar värdemodel - hur kan man se nyttan i anvädning av produtken.


29/11  A/B-testningen - vessel.io
 

SeeQueue hade ganska bra resultat med https://www.vessel.io/ för A/B-testning så det kan vara relevant att testa. Samtliga grupper bör visa förmågan att integrera något som detta i sin kod för att kunna test versioner av lösnignar mot användare och egen anvädning. Det är så långt vi komemr med detta i år. Titta gära på detta ordenligt för A/B-testning eller splittestning komemr att bli lika stort som enhetstestning om inte större på sikt.


26/11  Torsdagens code-review. Nus ka vi titta på er kod direkt från gitlab eller dä ni har den. Var och en går igenom något han/hon byggt i koden. Mötet blir i labbet!
 

    13.00-13.30 : BalanceManager (thohe973, tobja258, erijo599, fabab714)
    13.30-14.00 : Debugger(filma650, gusby403, nicse981, ricag225)
    14.00-14.30 : PhoneAdress(marli994, aleka973, Danmo222, danan582, antwa730)
    14.30-15.00 : Statit (ricwa059, emaki169, rascr534, phiti630, lovla279)
    15.00-15.30 : SeeQueue(jonda911, oscno266, maran864, antol102, tinda344)
    15.30-16.00 : Ljudlös föreläsning (antli117, perjo927, linja919, frero061, hanbo174)
    


14/11  A/B-splittest!
 

Kolla in Optimo.com och arise.io för hur man gör splittestning med Android och anvnd eller implementera eget. Jag har ingen direkt erfarenhet om hur dessa fungerar men om de funkar bra är det helt ok att tillämpa dessa verktyg eller bygga eget efter deras "designmönster" för splittestning. :)


14/11  Nästa vecka är det inget seminarie och veckan därpå ä det code review och då bör det mesta vara helt färdigt - särskillt appen. Byggsystemet kommer jag skicka ut lite uppdaterad information om i början av nästa vecka (v47).

06/11  Besök från innovationskontoret och demosession:

06/11  Trellomöte - Individuellt diskussion om hur ni ligger till och inför demo nästa vecka. Lokal:
 

    13.00-13.20 : Debugger(filma650, gusby403, nicse981, ricag225)
    13.20-13.40 : PhoneAdress(marli994, aleka973, Danmo222, danan582, antwa730)
    13.40-14.00 : Statit (ricwa059, emaki169, rascr534, phiti630, lovla279)
    14.00-14.20 : SeeQueue(jonda911, oscno266, maran864, antol102, tinda344)
    14.20-14.40 : Ljudlös föreläsning (antli117, perjo927, linja919, frero061, hanbo174)
    14.40-15.00 : BalanceManager (thohe973, tobja258, erijo599, fabab714)
    


8/10  Codereview - Individuellt vad ni gjort i kod på gitlab. Lokal:
 

    13.00-13.30 : Statit (ricwa059, emaki169, rascr534, phiti630, lovla279)
    13.30-14.00 : SeeQueue(jonda911, oscno266, maran864, antol102, tinda344)
    14.00-14.30 : Ljudlös föreläsning (antli117, perjo927, linja919, frero061, hanbo174)
    14.30-15.00 : BalanceManager (thohe973, tobja258, erijo599, fabab714)
    15.00-15.30 : Debugger(filma650, gusby403, nicse981, ricag225)
    15.30-15.00 : PhoneAdress(marli994, aleka973, Danmo222, danan582, antwa730)
    


4/10  Videopitch - Tidslista, seminarie Måndag 7/9: OBS!!! ny lokal är
 

    13.00-13.20 : Ljudlös föreläsning (antli117, perjo927, linja919, frero061, hanbo174)
    13.20-13.40 : BalanceManager (thohe973, tobja258, erijo599, fabab714)
    13.40-14.00 : Debugger(filma650, gusby403, nicse981, ricag225)
    14.00-14.20 : PhoneAdress(marli994, aleka973, Danmo222, danan582, antwa730)
    14.20-14.40 : Statit (ricwa059, emaki169, rascr534, phiti630, lovla279)
    14.40-15.00 : SeeQueue(jonda911, oscno266, maran864, antol102, tinda344)
    


26/9  PDF om det tekniska arbetet i kursen Tekniskt system för Lean Startup

25/9  Tidslista, seminarie Måndag 30/9: OBS!!! ny lokal är
 

    13.00-13.20 : Debugger(filma650, gusby403, nicse981, ricag225)
    13.20-13.40 : PhoneAdress(marli994, aleka973, Danmo222, danan582, antwa730)
    13.40-14.00 : Statit(ricwa059, emaki169, rascr534, phiti630, lovla279)
    14.00-14.20 : SeeQueue(jonda911, oscno266, maran864, antol102, tinda344)
    14.20-14.40 : BalanceManager (thohe973, tobja258, erijo599)
    14.40-15.00 : Ljudlös föreläsning (antli117, perjo927, linja919, frero061, hanbo174)
    


9/9  Om v38s uppgifter inför seminarie v39

12/9  Kursen färdigplanerad fram till v46
 

Kolla in kurshemsidans Schema. Det är nu ändrat för distinktionen mellan eget arbete och seminariearbete fram till v46.


12/9  Inför måndag v38
 

Veckans arbete (v37), utöver att lära er androindutvecklingens grunder på egen hand, är att brainstorma och pruna med trello. Trello kommer vi sedan att använda vid gruppmöten senare i kursen så det kommer vi att ha mycket nytta av.

En del har redan lämnat in sin brainstorm + pruninguppgift och ni behöver samtliga göra detta och sedan kommer jag att se vilka grupper ni bildat och hur jag noterar ert aktiva deltagande i kursen som är en bas för er examination i kursen. I övrigt kommer vi att träffas så mycket att vi direkt ser ert deltagande i seminarier och genom code-reviews och möten ser ert koddeltagande.

Brainstormningen och pruning ska ni lämna in senast på måndag på e-post till mig.

På måndag för vi low-fiprototypning på seminariet och vi kommer att ta med oss material. Grupperna ska prototyp och sedan ska ni testa varandras prototyper. Det kommer att bli mycket givande övning.


9/9  Om v37s uppgifter + nästa seminarie

3/9  Om v36s uppgifter och nästa seminarie

3/9  Slides från föreläsningen

3/9  Ny länk i menyn
 

Literatur/inspiration - kolla in


Centralt för kursen är mjukvaruutveckling i uppstartsläge, utan kravställande kund. Metodmässigt kommer vi att jobba med Lean Startup och Continous Development och titta på produktutveckling med understödjande tekniska infrastruktur i sökandet av "rätt" funktioner. Vi kommer att utveckla mot Androidplatformen i Java och utöver detta träna på kort, muntlig och skriftlig presentation.I examensordningen står det att för alla kandidatexamina skall (bland andra) följande mål uppnås:

 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Kursen lägger stor vikt vid dessa mål, och det kan vara viktigt för student att förstå detta för att inse värdet av vissa uppgifter i kursen.


Studenterna bildar grupper om 3-4 personer. De kommer att tillsammans arbeta med en produktidé och det tekniska infrastrukturen att driva utvecklingen mot en produkt som tillfredsställer mål med utveckling (t.ex. att folk köper) . En gång i veckan träffar gruppen kursledningen för att stämma av arbetet, alternativt rapportera in en leverabel. Resten av tiden får studenterna själva organisera sitt arbete utefter egna valda metoder.


Målet och visionen med kursen är att varje grupp i slutet av höstterminen ska kunna presentera en fokuserad produkt för en extern jury of visa vilken teknisk infrastruktur man kunnat införa för att mäta och styra den vidare utveckling av produkten.Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2013-09-03