Göm menyn

TDP022 Interaktiva system

VT1 2014


Senaste nytt...


13/3  Uppgift 3: Redovisningstider
 

Följande tider gäller för redovisning av uppgift 3:
Grupp 3+6: Fre 2014-03-14 kl 10:15-11:00, Studio_IP2
Grupp 1+2: Fre 2014-03-21 kl 10:15-11:00, Studio_IP2
Grupp 4+5: Fre 2014-03-21 kl 11:15-12:00, Studio_IP2
/AB


3/3  Uppgift 3: deadline och redovisning
 

Ifredags lyfte några av er att ni har svårt att hinna klart uppgift 3 inom de angivna tidrammarna. Därför erbjuder vi er möjligheten att välja mellan två datum för att redovisa uppgift 3:
-muntligt den 14/3 kl 10-12 och skriftligt om postern ska skrivas ut av Aseel så ska den skicka senast kl 09.00 torsdagen den 13/3 via e-post till handledaren.
Eller
-muntligt den 21/3 kl 10-12 och skriftligt om postern ska skrivas ut av Aseel så ska den skicka senast kl 09.00 torsdagen den 20/3 via e-post till handledaren.
Diskutera i era grupper hur ni vill göra och återkom till mig med besked. Hoppas att den här lösningen förenklar arbetet för er.

Notera också att Eva är tyvärr sjukskriven och att ni ska vända er enbart till mig framöver med era frågor
AB


27/2  Uppgift 3
 

En mer detaljerad beskrivning av uppgift 3 finns här. Utgå ifrån den här beskrivningen eftersom viss information saknas i den tidigare beskrivningen.
AB och Eva LR


10/2  Muddy cards och Uppgift 2
 


Muddy cards: Muddy cards visade att några tyckte att instruktionerna till uppgifterna kan bli tydligare. Eftersom det inte var specifierat vad som är otydligt har vi efter bästa förmåga försökt göra uppgift 2 tydligare.

Uppgift 2: En mer detaljerad beskrivning av uppgift 2 finns här.

AB och Eva LR


4/2  Information om seminariet på fredag
 

På redovisningen på fredag ska ni redovisa uppgift 1 både del 1 och del 2 genom att:

  • Ge en väldigt kort beskrivning av projektet och huvuddrag i personan, notera väldigt kort.
  • Presentera de kategoriserade funktionerna
  • Resultatet av målträdsanalysen
  • Redovisa konceptvärderingen
  • Redovisa de designmönster ni använder med motivering
  • Presentera det slutliga designförslag och motivera varför ni valde den ni valde.

Varje grupp har 30 min inklusive 10 min för diskussion då ni diskuterar varandras val och hjälpa varandra i arbetet. Vi har en seminariesittning så ni behöver inte ställa er framför i klassen. Ni behöver inte ha en ppt presentation men ni ska ha med er konceptformulär så ni kan visa upp dem, pugh-tabellen och ev. skisser/storyboards, åtminstone för det valda konceptet.


Tid och plats för redovisningen:
Grupp 1, 3 och 5, kl 10-12 i R26
Grupp 2, 4 och 6, kl 10-12 i R27
AB


28/1  Föreläsningsbilder och Lektion 2
 

Bilderna från föreläsning 3 och 4 finns under Schema + deadlines
Inför lektion 2 nu på fredag är det alltså meningen att ni ska ha hunnit klart del 1 av uppgift 1 (åtminstone i princip). Om ni har problem eller frågor kring del 1 kontakta er handledare (se kursinfo-sidan) per epost, snarast! På lektionen är det meningen att ni ska starta del 2 av uppgift 1, och jag finns tillgänglig för hjälp.
Eva LR


23/1  Projektval och handledare
 

Nu har alla valt sina projekt. För att vi ska ha olika projekt på redovisningarna så har grupp 2 och 5 bytt handledare.
Grupp 1 - WeatherPal med Johanna
Grupp 2 - WeatherPal med Johanna
Grupp 3 - Aktivt museum med Sofia
Grupp 4 - Drömhus med Martin
Grupp 5 - Drömhus med Anna
Grupp 6 - Aktivt museum med Tobias
ABSidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2014-01-10