Göm menyn

TDP015 Grunder i matematik och logik

Kursinformation


Organisation

Kursens undervisning består av föreläsningar och handledning i samband med inlämningsuppgifterna.

Litteratur

Kursens huvudbok är Johansson och Lemurell (JL):

 • Johan Johansson, Stefan Lemurell: Algebra och diskret matematik. Andra upplagan. Studentlitteratur, 2013.

Utöver detta kan annat material tillkomma; detta distribueras i förekommande fall från kursledaren.

Föreläsningar

F01: Introduktion

Föreläsningen ger en introduktion till matematikens roll i datalogin. Det konkreta exemplet som vi tittar på är hur man räknar ut antalet elementära operationer i bubbelsorteringsalgoritmen. Detta leder till triangeltalen och olika bevismetoder.

F02: Logik

Föreläsningen är en introduktion till satslogik. Vi tittar på hur man bevisar ekvivalenser mellan booleska uttryck genom sanningstabeller och med hjälp av axiom. I slutet av föreläsningen nämner vi predikatlogik.

Resten av kursen

 • F03: Rekursion och induktion (1)
 • F04: Rekursion och induktion (2)
 • F05: Mängder
 • F06: Relationer och funktioner
 • F07: Grafer (1)
 • F08: Grafer (2)
 • F09: Kombinatorik
 • F10: Sannolikheter
 • F11: Numeriska metoder
 • F12: Matematiska pärlor

Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgifterna kan lösas ensamt, i par eller i grupp; de ska dock alltid redovisas individuellt. Lösningarna ska skickas in (via epost) till kursassistenten Anders Märak Leffler.


Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2015-03-24