Göm menyn

TDP015 Grunder i matematik och logik

Kursinformation


Organisation

Kursens undervisning består av föreläsningar och handledning i samband med inlämningsuppgifterna.

Litteratur

Kursens huvudbok är Johansson och Lemurell (JL):

  • Johan Johansson, Stefan Lemurell: Algebra och diskret matematik. Andra upplagan. Studentlitteratur, 2013.

Utöver detta kan annat material tillkomma; detta distribueras i förekommande fall från kursledaren.

Övrig information

Se sidorna för föreläsningar, lektioner och inlämningsuppgifter.


Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2015-03-29