Göm menyn

TDP015 Grunder i matematik och logik

Kursinformation


Innehåll

Kursens innehåll är strukturerat i sju tematiska block:

 • Logik
 • Mängdlära
 • Kombinatorik och sannolikhetslära
 • Grafteori
 • Talteori
 • Rekursion och induktion
 • Numeriska metoder

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar och lektioner i samband med inlämningsuppgifter.

Litteratur

Kursen har ingen obligatorisk kursbok. Material till de olika föreläsningarna distribueras via denna hemsida. För fördjupande läsning rekommenderas följande läroböcker:

 • Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne: Matematik 5000. Andra utgåvan. Natur & Kultur, 2013.
 • Kimmo Eriksson, Hillevi Gavel: Diskret matematik och diskreta modeller. Andra upplagan. Studentlitteratur, 2013.
 • Susanne Gennow, Ing-Mari Gustafsson, Bo Silborn: exponent 5. Gleerups, 2013.
 • Kaj B. Hansen: Grundläggande logik. Tredje upplagan. Studentlitteratur, 1997.
 • Johan Johansson, Stefan Lemurell: Algebra och diskret matematik. Andra upplagan. Studentlitteratur, 2013.
 • Jonas Sjunnesson, Martin Holmström, Eva Smedhamre, Lars Jakobsson, Klas Nilson: Matematik M5. Liber AB, 2013.
 • Attila Szabo, Niclas Larson, Gunilla Viklund, Daniel Dufåker, Mikael Marklund: Matematik Origo 5. Sanoma Utbildning, 2015.
 • Jan Thompson, Hans Hedbom: Elementär logik. Studentlitteratur, 1994.

Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2017-03-18