Göm menyn

TDP015 Grunder i matematik och logik

Kursinformation


Innehåll

Kursens innehåll är strukturerat i sju tematiska block:

  1. Logik
  2. Mängdlära. Funktioner och relationer
  3. Rekursion och induktion
  4. Delbarhet och primtal
  5. Grafer
  6. Kombinatorik. Diskret sannolikhetsteori
  7. Numeriska metoder

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar och lektioner i samband med inlämningsuppgifter.

Blockschema 2016

Litteratur

Johan Johansson, Stefan Lemurell: Algebra och diskret matematik. Andra upplagan. Studentlitteratur, 2013.

Utöver detta kan annat material tillkomma; detta distribueras i förekommande fall av kursledaren.


Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2016-05-23