Göm menyn

TDP015 Grunder i matematik och logik

Kursinformation


Bakgrund | Mål | Innehåll | Litteratur | Kursstart

Bakgrund

Många olika grenar av matematiken får sin tillämpning inom datalogin. Det kan gälla i program där numeriska metoder används för att få önskad noggrannhet hos utmatade värden eller grafalgoritmer för att lotsa datapaket rätt i nätverk. En hel del matematik och logik används också i resonemang om program och deras funktion, t.ex. logik för att hantera programs korrekthet.

Mål

Kursen ska ge en introduktion till olika matematiska ämnesområden som ger en bakgrund till och får sin tillämpning inom fortsatt datalogisk verksamhet, särskilt programutveckling och programmering. Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna genomföra induktionsbevis och relatera rekursion till det.
 • känna till och kunna hantera enklare talteoretiska begrepp.
 • känna till grafteoretiska begrepp och datalogiska tillämpningar.
 • kunna utföra enklare kombinatoriska och sannolikhetsresonemang.
 • inse behovet av och principerna bakom numeriska metoder.

Innehåll

Föreläsningar (24h)

 • Introduktion
 • Logik
 • Mängdlära, relationer
 • Grafer
 • Kombinatorik, sannolikhet
 • Induktion, rekursion
 • Talteori
 • Numeriska metoder

Lektioner (12h)

lektionerna kommer att bestå både av lärarledd genomgång vid tavlan och studentindividuell problemlösning ("räknestuga").

Schema med innehåll och läsanvisningar

Observera att det har skett vissa fö-le-byten jämfört med det ursprungliga webbschemat.
Fö och le hålls av samma lärare i lika stora salar, så det skulle vid behov kunna tänkas ske någon ytterligare omflyttning i schemat, men det annonseras självklart i förväg.

                        Avsnitt i 1:a  Avsnitt i 2:a
                        upplagan     upplagan     (se nedan)
                        ------------   -------------
v. 13, Ti 15-17, fö gymnasierepetition 
    On 10-12, fö logik            1.1-1.9     1.1-1.9

v. 14, On 10-12, fö logik             d:o       d:o
    To 13-15, le

v. 15, Ti 15-17, fö mängder, relationer     2, 3.6-3.8    2, 3.6-3.8
    On 10-12, fö mängder, relationer      d:o       d:o
    Fr 08-10, fö kombinatorik, sannolikhet  8, 10.1-10.3   6, 9.1-9.3

v. 16, Ti 15-17, fö kombinatorik, sannolikhet   d:o       d:o
    On 10-12, le

v. 18, Ti 15-17, fö grafer           9.1-9.4     7.1-7.4

v. 19, Ti 15-17, le inlämningsuppgift 1
    On 10-12, fö induktion, rekursion    6.1-6.2     4.1-4.2

v. 20, Ti 15-17, le
    On 10-12, fö talteori          7.1-7.2, 7.4   5.1, 5.3-5.4
    Fr 08-10, fö numme               Utdelat material

v. 21, On 10-12, le
    To 10-12, fö "på begäran"
    Fr 08-10, le 

Litteratur

 • Johan Johansson, Stefan Lemurell
  Algebra och Diskret matematik
  Studentlitteratur
  (Både första och andra upplagan går bra. Andra har en utökad mängd övningsuppgifter.)
 • Kopior av annat material.
  Kommer att distribueras från institutionen.

Kursstart

Första föreläsning tisdag 14-03-26 kl 15-17 i sal U3.

Sidansvarig: Jonas Wallgren
Senast uppdaterad: 2014-04-10