Göm menyn

TDP015 Grunder i matematik och logik

Examination


I kursen ingår följande examinationsmoment:

KTR1 0 poäng - Frivilliga kontrollskrivningar (U,G)

TEN1 3 poäng - En skriftlig tentamen (U,3,4,5)

UPG1 3 poäng - Inlämningsuppgifter (U,G)

För att du ska bli godkänd på kursen krävs att du har blivit godkänd på båda delmomenten. Ditt betyg på kursen är ditt betyg på tentan.

UPG1 Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgifterna testar din kunskap och din förmåga på de olika kursdelarna. Mer information om inlämningsuppgifterna

TEN1 Skriftlig tentamen

Tentamen består av två delar, A och B. Del A innehåller uppgifter av samma karaktär som du träffar på under kursens gång, och för att bli godkänd på tentan räcker det att bli godkänd på denna del. För högre betyg krävs att du även löser uppgifter i del B.

Frivilliga kontrollskrivningar

Utöver tentan erbjuder vi frivilliga kontrollskrivningar (”duggor”) på sex av kursens delar. Du som blir godkänd på minst fem av dessa kontrollskrivningar blir automatiskt godkänd på tentamens del A.

Samtliga duggor 2016 (med lösningar)


Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2016-06-07