Göm menyn

TDP015 Grunder i matematik och logik

Examination


I kursen ingår följande examinationsmoment:

TEN1 3 poäng - En skriftlig tentamen (U,3,4,5)

UPG1 3 poäng - Inlämningsuppgifter (U,G)

Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgifterna kommer att fördelas över sex (6) inlämningstillfällen under perioden. Uppgifterna involverar såväl arbete med papper och penna som programmering.

Tentamen

Tentamen kommer att innehålla uppgifter av samma karaktär som träffas på under kursens gång. Mera detaljerad information kommer att läggas upp på denna sida under kursomgången 2015.

Exempeltentamen


Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2015-05-13