Göm menyn

TDP015 Grunder i matematik och logik

Examination


I kursen ingår följande examinationsmoment:

TEN1 3 poäng - En skriftlig tentamen (U,3,4,5)

UPG1 3 poäng - Inlämningsuppgifter (U,G)

Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgifterna kommer att fördelas över sex (6) inlämningstillfällen under perioden. Uppgifterna involverar såväl arbete med papper och penna som programmering.

Tentamen

Tentamen innehåller uppgifter av samma karaktär som träffas på under kursens gång.


Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2015-06-10