Göm menyn

TDP015 Grunder i matematik och logik

Examination


I kursen ingår följande examinationsmoment:

TEN1 3 poäng - En skriftlig tentamen (U,3,4,5)

UPG1 3 poäng - Inlämningsuppgifter (U,G)