B1;2cB1;2c TDP013 > Introduktion, XHTML, CSS, JavaScript & Selenium
Göm menyn

TDP013 Webbprogrammering och interaktivitet

Introduktion, XHTML, CSS, JavaScript & Selenium


Innehåll

Del I

Kursen introduceras för studenterna, och förändringar från föregående år baserade på kursutvärderingar presenteras. Upplägget av laborationer och projekt presenteras. En "effektiv" introduktion till XHTML, CSS och Selenium görs. Språket JavaScript presenteras och konstruktioner som inte är så vanliga i andra språk belyses.

Föreläsare: Anders Fröberg
Slides: Källkod Selenium: Filer Källkod javascript: Filer

Resurser

Referenser


Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2015-08-30