B1;2cB1;2c TDP013 > Introduktion, XHTML, CSS, JavaScript & Selenium
Göm menyn

TDP013 Webbprogrammering och interaktivitet

Introduktion, XHTML, CSS, JavaScript & Selenium


Innehåll

Del I

Kursen introduceras för studenterna, och förändringar från föregående år baserade på kursutvärderingar presenteras. Upplägget av laborationer och projekt presenteras. En "effektiv" introduktion till XHTML, CSS och Selenium görs.

Föreläsare: Anders Fröberg
Slides: 1 slide per sida | 4 slides per sida
Källkod: Filer

Del II

Språket JavaScript presenteras och konstruktioner som inte är så vanliga i andra språk belyses.

Föreläsare: Anders Fröberg
Slides: 1 slide per sida | 4 slides per sida
Källkod: Filer

Referenser


Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2013-09-15