' TDP007 > Schema
Göm menyn

TDP007 Konstruktion av datorspråk

Schema

Schemat finns som vanligt i TimeEdit i grafiskt format eller i textformat.

Beteckningarna i schemat torde vara självförklarande. Föreläsningarna (FÖ) kommer vi att ha i våra Linux-PUL i B-huset och tanken är att det ska vara möjligt att göra enklare programmeringsuppgifter under tiden. Labbarna (LA) kommer att vara i Studio IP1 med labbassistent närvarande. Seminarierna (SE) kommer också att vara i våra Linux-PUL, liksom duggorna (DU).

Deadlines för inlämning (våren 2016)

Tiderna för seminarierna finns i schemat samt i tabellen nedan. Deadline är i princip ett dygn innan, alltså 24.00 den dag som står i tabellen.

Nr Deadline Tid för seminarium
1 v.4 måndag 25/1 kl 24.00 v.4 onsdag 27/1 kl 10-12
2 v.6 måndag 8/2 kl 24.00 v.6 onsdag 10/2 kl 08-10
3 v.8 måndag 22/2 kl 24.00 v.8 onsdag 24/2 kl 10-12
4 v.10 måndag 7/3 kl 24.00 v.10 onsdag 9/3 kl 10-12

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2016-01-17