Göm menyn

TDP007 Konstruktion av datorspråk

Kontakta


Examinator och kursledare

Peter Dalenius

Kursadministratör

Anna Grabska Eklund

Övriga lärare

Harald Grant ( hargr213@student.liu.se )
Henrik Ingbrant Björs ( henbj316@student.liu.se )

Studierektor

Peter Dalenius


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2007-11-20