Göm menyn

TDP005 Projekt: Objektorienterat system

Reflektion

I kursen ingår att ni ska skriva en reflektionsrapport där ni reflekterar under ert arbete i kursen. Detta moment ska göras individuellt.

Under kursen är det tänkt att ni ska föra en programmeringsdagbok, liksom ni gjort i TDP003. Ha denna till grund när ni skriver er reflektionsrapport. Men tänk på att reflektionen ska skrivas som en löpande text, där ni tar upp viktiga punkter. Den ska inte vara i dagboksform, utan använd er programmeringsdagbok mer som ett minnesstöd.

 • Deadline: Se "Schema" i menyn.
 • Denna uppgift ska göras individuellt!
 • Innehållet i reflektionsdagboken beror lite på vad ni själva tycker känns viktigt att ta upp. Följande punkter kan vara lämpliga att utgå ifrån:
  • Vad har du fått ut av kursen?
  • Reflektera över ditt lärande under kursen
  • Vilka svårigheter har du stött på under kursen, och hur har du hanterat dem?
  • Hur har samarbetet i projektgruppen fungerat? Hur har ni delat upp arbetet emellan er?
  • Andra punkter du tycker är relevanta
 • Lämplig omfattning på reflektionen är runt 2 sidor. Men tänk på att kvalitet är viktigare än kvantitet.

Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2017-10-09