Göm menyn

TDP005 Projekt: Objektorienterat system

Slutredovisning


Slutredovisning av projektet

Förutom de rapporter ni lämnar in under kursen, ska projektet slutredovisas. I slutredovisningen ingår följande delar:
  • Koden. Den ska uppfylla de krav ställts på projektet, se "Projektbeskrivning" i menyn. Koden redovisas genom att ni delar projektet till er handledare samt kursens examinator i GitLab. Bifoga även kompilerings- och användar-instruktioner.
  • Demonstration. På demotillfället vid kursens slut (se seminarium under "Schema") visar ni upp ert färdiga spel, och svarar på frågor kring hur det är uppbyggt. Det är obligatoriskt att närvara vid demotillfället.

Under demotillfället visar ni upp ert spel och får en möjlighet att prova de spel som de andra grupperna har utvecklat. Vi kommer hitta en större sal med projektor (troligtvis SU17/18). Ni kommer sen gruppvis få visa upp ert spel inför alla på projektorn och säga några ord om hur häftigt ert spel är.

Fler detaljer kommer under kursens gång.


Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2017-10-18