Göm menyn

TDP004 Objektorienterad programmering

Tentamen och Dugga


Tentaupplägg i korthet (nytt 2013)

Följande upplägg är inte slaget i sten och kan komma justeras.

Tentamen kommer bestå av 5 uppgifter som vid inskickning direkt under tentans gång bedöms med G, K, eller U. Komplett lösning som uppfyller alla givna krav med godtagbar kvalité ger G på en uppgift. Annars ges som regel K varpå studenten får leta upp problemet, lösa det och skicka in igen. Om denna inskickning inte löst problemet ges betyg U på uppgiften.

Betyget på tentamen sätt sedan enligt följande tabell:

  • Betyg 3: 2 godkända uppgifter.
  • Betyg 4: 3 godkända uppgifter.
  • Betyg 5: 4 godkända uppgifter.

Uppgifterna kan innehålla krav, frågor eller formuleringar som kräver teoretisk förståelse.
Den som löser 2 eller 3 uppgifter inom en given tid kan direkt komma erhålla ett högre betyg.
Laborationer demonstrerade i tid kommer ge bonus i form av mer tid för högre betyg.

Godtagbar kvalité

För godtagbar kvalité krävs lösningar som inte använder fullständig uppräkning, inte är onödigt komplicerade och som är väsentligen korrekt indenterad. God programmeringsstil och iakttagande av gängs konventioner krävs alltså utöver det som är specificerat i uppgiften.

Hjälpmedel tillåtna på tentamen och dugga

Penna, sudd och linjal.
Kladdpapper delas ut av tentavakter.
Referenslitteratur i C++ (en riktig bok, endast mindre anteckningar i marginalen).
Om klassen tillsammans löst testuppgiften under första veckan: En A4-sida med egna anteckningar.

Till arkivet för gamla tentor...


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2013-10-29