Göm menyn

TDP004 Objektorienterad programmering

Seminarier


På lektionerna ger lektionsassistenten ett problem som klassen gemensamt skall hjälpa assistenten lösa. Det är klassens uppgift att bidra med lösningsförslag för att komma framåt. Det är klassens uppgift att ställa frågor om hur det fungerar eller om man kan göra på ett visst sätt. Det är viktigt att bidra. Det är helt OK att slänga in "dumma" förslag för att se om kompisarna reagerar. Det är dock viktigt att endast prata då man får ordet. Handuppräckning gäller för att bidra eller fråga om något.

Assistenten skriver programmet på tavlan och leder arbetet genom att ställa frågor. Får man frågan gör man ett allvarligt försök att svara även om man inte kan. Assistenten går igenom hur lösningen fungerar eller varför den inte fungerar och diskuterar alternativa lösningar.


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2013-10-28