Göm menyn

TDP004 Objektorienterad programmering

Föreläsningar


På föreläsning tas syntax för C++ upp och ibland exempel på hur saker används eller fungerar. Det är viktigt att ställa frågor om hur man gör olika saker. Det är OK att räcka upp handen bara för att säga "kan du ta om det där".

Slides planeras inte läggas ut på kurshemsidan utan du förväntas närvara, anteckna och läsa i boken om de ämnen som diskuterats. Framförallt väntas du spendera mycket tid att förbereda och implementera laborationer. En preliminär planering följer.

Här nedan kommer ändå lite slides på det grundläggande C++. Observera att dessa inte är skapade för att vara begripliga "stand-alone", utan mer som diskussionsunderlag på föreläsning. Ibland står det bara några stödpunkter på en slide med instruktion till föreläsaren att "Rita!, Förklara!, eller Diskutera!". En sådan slide kan ibland ta halva föreläsningen. Det gäller alltså att närvara och ställa frågor för att krama ut så myckt information som möjligt. Lita inte på att det alltid kommer finnas "slides".

Nytt 2013

Slides 2012

  • Introduktion: Kursinformation, Kompilator och "hello world"
  • Imperativt C++: Enkel inmatning/utmatning, datatyper, tilldelning
  • Imperativt C++: Mer inmatning/utmatning, satser
  • Imperativt C++: Funktioner, parametrar, databehållare
  • Objektorientering: Tankesätt och enkla klasser
  • Objekt: Strömmar, Standard Template Library
  • Objekt: Mer om klasser och objektorientering
  • C++: Pekare, dynamiskt minne
  • ADT: Implementation av länkad lista "Abstrakt DataTyp"
  • Objekt: Polymorfi och operatorer

Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2013-11-20