Göm menyn

TDP004 Objektorienterad programmering

dojo's


Dojo/seminarie 1

Dojo-1: Gruppindelning.
Dojo-1: Tarboll med dåliga kodexempel.
Dojo-1: Tarboll med goda (?) kodexempel.

Dojo/seminarie 2

Dojo-2: Gruppindelning.
Dojo-2: Tarboll med problem.
Dojo-2: Tarboll med lösningsförslag.

Dojo/seminarie 3

Dojo-3: Gruppindelning.
Dojo-3: Tree-klass för övning och förberedelse.
Dojo-3: Stack-klass med enbart den givna koden.
Dojo-3: Stack-klass med lösning på de gemensamma delarna.

Ungefärlig planering (se respektive dojo för exakt info)

Det är obligatorisk närvarao på dojos. Ambitiös redovisning av givet problem samt aktivt bidragande till diskussion krävs för godkänt.

Innan dojo kommer var och en att få ut ett program skrivet i C++. Programmet kommer vara skrivet av kurspersonal, med medvetna fel, stilbrott eller klumpiga lösningar inplanterade, så det är ingen som tar illa upp för att ni klankar ned på hur programmet är skrivet eller hur problemet är löst.

Tvärtom är det var och ens uppgift att hitta så många problem som möjligt i koden och fundera ut bättre sätt att lösa det, både vad gäller algoritmval och stil. Den givna koden skall alltså ses som dåliga exempel. Läs Code Complete, stilguider och föreläsningsanteckningar för att ta reda på goda exempel, hur koden bör skrivas. På dojon skall du med dator och projektor börja med den givna koden och steg för steg visa hur du kan skriva det bättre, samtidigt som du förklarar fördelarna med din lösning. Publiken skall bidra med synpunkter, frågor och förslag.

Dojon kommer genomföras i tre grupper om 12 personer, och vi har 90 minuter på oss. Din presentation beräknas ta 5 minuter, plus ett par minuter för frågor och synpunkter från publik och assistent. Håll tiden, presentation och frågor får inte ta mer än 7.5 minuter för att vi skall hinna. Behövs det kommer vi läsa in rasten.


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2013-12-11