Göm menyn

TDP004 Objektorienterad programmering

Schema
OBS: DEADLINE betyder att angiven laboration är färdig före detta
   tillfälle och nästa laboration förberedd.

   DUGGA innebär att ni löser en programmeringsuppgift för att
   testköra tentamenssystemet. Godkänd lösning kan sedan
   tillgodoräknas på tentamen.

   Första veckan ligger fokus helt på TDP004 för att sedan gradvis
   förskjutas mot TDP005. Sista veckan ligger fokus helt på TDP005
   och TDP004 bör vara avslutad. TDP005 visas här endast sista två
   veckorna för att ni inte skall glömma att ni inte har tid med
   TDP004 då. Vecka 46-49 är det upp till er att planera in tid för
   TDP005.Datum      Tid    Sal      Lärare   Vad?   Deadline
-------------------------------------------------------------------------

Vecka 45
Mån 2013-11-04  10 - 12  U10      Klas A.  Fö
Mån 2013-11-04  15 - 17  Studio_IP1  DP, MR   Lab 0

Tis 2013-11-05  08 - 10  U11      Klas A.  Fö
Tis 2013-11-05  10 - 12  Studio_IP1  DP, MR   Lab 1  Lab 0

Ons 2013-11-06  08 - 10  Studio_IP1  DP, MR   Lab 1

Tor 2013-11-07  10 - 12  U7      Klas A.  Fö
Tor 2013-11-07  15 - 17  Studio_IP1  DP, MR   Lab 2  Lab 1

Fre 2013-11-08  10 - 12  P44      Klas A.  Fö
Fre 2013-11-08  15 - 17  Studio_IP1  DP, MR   Lab 2

Vecka 46
Tis 2013-11-12  08 - 10  KY24     DP, MR   Le OO
Tis 2013-11-12  10 - 12  Studio_IP1  DP, MR   Lab 3  Lab 2

Tor 2013-11-14  10 - 12  Studio_IP1  DP, MR   Lab 3

Fre 2013-11-15  10 - 12  S22,S23,S3  DP,KA,MR  Dojo 1
Fre 2013-11-15  15 - 17  Studio_IP1  DP,MR   Lab 3

Vecka 47
Mån 2013-11-18  10 - 12  KY24     Klas A.  Fö
Mån 2013-11-18  15 - 17  Studio_IP1  DP, MR   Lab 4  Lab 3, Komplettering Lab 2

Tis 2013-11-19  08 - 10  BL31     Klas A.  Fö
Tis 2013-11-19  10 - 12  Studio_IP1  DP, MR   Lab 4

Ons 2013-11-20  08 - 10  U14      Klas A.  Fö
Ons 2013-11-20  15 - 17  U11      DP, MR   Le STL

Tor 2013-11-21  08 - 10  Studio_IP1  DP, MR   Lab 4

Fre 2013-11-22  13 - 15  Studio_IP1  DP, MR   Lab 4
Fre 2013-11-22  15 - 17  Studio_IP1  DP, MR   Lab 4

Vecka 48
Mån 2013-11-25  10 - 12  U15      Klas A.  Fö arv
Mån 2013-11-25  15 - 17  Studio_IP1  DP, MR   Lab 6  Lab 4, Komplettering Lab 3

Tis 2013-11-26  10 - 12  U15      Klas A.  Fö polymorfi

Ons 2013-11-27  08 - 10  Studio_IP1  DP, MR   Lab 6
Ons 2013-11-27  13 - 15  S2      DP, MR   Le arv+polymorfi

Tor 2013-11-28  10 - 12  Studio_IP1  DP, MR   Lab 6
Tor 2013-11-28  13 - 15  U15      Klas A.  Fö de tre viktiga

Fre 2013-11-29  13 - 15  T11,T15,T19  DP,MR,KA  Dojo 2
Fre 2013-11-29  15 - 17  Studio_IP1  DP, MR   Lab 6

Vecka 49
Mån 2013-12-02  13 - 15  U14      DP, MR   Fö operatorer

Tis 2013-12-03  10 - 12  G37      Klas A.  Le *pekare

Ons 2013-12-04  08 - 10  Studio_IP1  DP, MR   Lab 5

Tor 2013-12-05  10 - 12  Studio_IP1  DP, MR   Lab 5  Lab 6, Komplettering Lab 4

Fre 2013-12-06  10 - 12  KY24     Klas A.  Fö dugga, repetition, frågor
Fre 2013-12-06  15 - 17  Studio_IP1  DP, MR   Lab 5

Vecka 50
Mån 2013-12-09  13 - 15  SU12-13,17-18 DP,KA,MR DUGGA
Mån 2013-12-09  15 - 17  SU12-13,17-18 DP,KA,MR DUGGA

Tis 2013-12-10  08 - 17  Studio_IP1        TDP005

Ons 2013-12-11  08 - 10  S10-11, S14  DP,KA,MR  Dojo 3
Ons 2013-12-11  10 - 17  Studio_IP1        TDP005

Tor 2013-12-12  13 - 15  Studio_IP1  DP,KA   Lab redovisning (prel.) Lab 5, Komplettering Lab 6

Fre 2013-12-23  08 - 17  Studio_IP1        TDP005

Vecka 51
Mån 2013-12-16  08 - 17  Studio_IP1        TDP005

Tis 2013-12-17  10 - 12  Studio_IP1  MR,KA   Lab redovisning (prel.) Komplettering Lab 5

Ons 2013-12-18  08 - 17  Studio_IP1        TDP005

Tor 2013-12-19  08 - 17  Studio_IP1        TDP005

Fre 2013-12-20  08 - 17  Studio_IP1        TDP005


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2013-12-02