Göm menyn

TDP004 Objektorienterad programmering

Läsanvisninger


Kurslitteratur

Det finns två möjliga kursböcker. C++ Primer rekommenderas och har använts tidigare år. Senaste upplagan (5:e) behövs för att få med senaste C++ standard för 2011. Boken behövs som referens och bakgrundsläsning.

 • C++ Primer 5th Edition av Stanley B Lippman, Jose Lajoie, Barbara E Moo
  C++ från grunden.
  ISBN 9780321714114
 • Professional C++, 2nd Editionav Marc Gregoire, Nicholas A Solter, Scott J Kleper
  Mer av forsättningsbok för den som redan kan C++.
  ISBN 9780470932445

Utöver dessa kan även hänvisning till föregående kursers litteratur ingå.

 • Code Complete av McConnell
 • Concepts of Programming Languages av Sebestas

Läsanvisningar

Läs på om det som tagit upp på föreläsning och det som behövs för att genomföra varje laboration. Varje laboration har en sektion med nyckelord eller koncept att använda i laborationen, som du förväntas ha läst på om.


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2013-10-28