Göm menyn

TDP004 Objektorienterad programmering

Kontaktinformation


Det är av yttersta vikt att all epost till personal innehåller kurskoden TDP004 först på titelraden. Post utan korrekt titelrad sorteras bort. Vi behandlar endast e-post från studenter, använd din student-adress vid kontakt med oss. Externa mail (t.ex. gmail) hamnar i "when hell freezes..."-boxen (bildligt talat).

Examinator och kursledare

Klas Arvidsson
Besvarar frågor rörande kursens organisation och innehåll. För frågor rörande registrering hänvisas till studievägledare och/eller studierektor. För frågor rörande LADOK (t.ex. att "* slutförd kurs" saknas) hänvisas till kursadministratören.

Labassistenter

Mattias Rönn
Svarar på frågor rörande datormiljö, laborationsuppgifter och C++.

Daniel Persson
Svarar på frågor rörande datormiljö, laborationsuppgifter och C++.

Kursadministratör

Madeleine Häger Dahlqvist
Svarar på frågor rörande LADOK (förutsatt att du är godkänd och att examinator har rapporterat dina resultat). Saknar du poäng i LADOK hamnar det på examinators bort till slut, så du kan lika gärna vända dig dit direkt.

Studierektor

Tommy Färnqvist
Hanterar kursvalsblanketter. Hanterar tillgodoräknande av poäng på del av kurs (för hel kurs hänvisas till studievägledare).


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2013-10-28