Göm menyn

TDP004 Objektorienterad programmering

Kursplan och Examination


Introduktion

Välkommen till kurshemsidan för TDP004. Kursen är en fortsättningskurs i programmering / problemlösning och behandlar programspråket C++ och objektorientering som programmeringsmetod.

Kursen ges i HT2 för IP1. Inget (Alla) schemablock är tilldelade. Se studiehandbokens kursplan för full information.

Kursmoment

Kursen examiners i två moment. En labkurs (med flera delmoment) och en datortentamen.

DAT2 Datortentamen (U,3,4,5), 4 hp

OBS! Tentan är 4 hp men större delen av denna tid förväntas du lägga på laborationsförberedelse för att lära dig kursinnehållet. All laborationstid räknas som tentaförberedelse. Du kan alltså inte se kursen som 4 hp + 4 hp, utan se den som 8 hp.

En visning av datortentasystemet kommer ges under kursen i kombination med en dugga.

Betyget på tentamen avgör kursbetyget.

LAB2 Laborationer (U,G), 4 hp

OBS! Laborationsmomentet är 4 hp men i denna tid ingår ingen laborationsförberedelse i form av teoriinläsning. Detta räknas till tentapoängen. Du bör alltså se kursen som 8 hp totalt där merparten tid läggs på laborationer.

Laborationskursen består av flera delmoment. Det krävs godkänt på samtliga delmoment för godkänt på hela labmomentet. Korrekt utfört arbete i tid kan dessutom ge bonus på tentamen.

Delmomenten som ingår är som följer:

  • Tre stycken programmeringsseminarier ("dojos") där var och en redovisar kodförbättrande åtgärder.
  • En laborationsserie som utförs i grupper om två studenter. Godkänt krävs på samtliga obligatoriska laborationer.

Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2013-10-28