Göm menyn

TDP004 Objektorienterad programmering

Laborationer

Anmälan

Anmälan til laborationer sker i LUPP via länkar i menyn till vänster.

Planering

Du förväntas planera din tid så du kommer förberedd till varje laboration. Schemalagd tid skall användas för att demonstrera lösningar, ställa frågor till assistenten och korrigera brister som assistenten upptäcker. Egen tid används för research, utveckling, testning och felsökning.

Redovisning

Redovisning sker genom att ni presenterar er lösning för assistenten på schemalagt labtid och före deadline. Assistenten kommer ställa frågor om laborationen och er lösning till var och en. Student som ej kan ge tillfredställande svar blir ej godkänd.

Alla laborationer skall dessutom lämnas in elektroniskt. Detta sker via länken i menyn till vänster. OBS! Inskickningssidan är pinfärsk och kan fortfarande innehålla buggar, rapportera eventuella problem. Assistenten kommer testa och granska den elektroniska inlämningen noggrant och kan komma ge komplettering trots godkänd muntlig presentation. Då krävs ny elektronisk inlämning.

Assistenten kommer även jämföra elektroniska lösningar som ser otillbörligt lika ut, vilket kan leda till misstanke om fusk (se vidare IDA's regler och policy). Tänk på att inte visa er lösning för andra, då detta kan leda till problem.

Om inlämnad kod inte har god stil, eller har uppenbara brister (såsom att givna exempel inte fungerar korrekt), kan assistenten komplettera utan vidare information. Rådgör med assistenten i god tid före deadline om du är osäker på något krav.

Komplettering

Komplettering skall ske innan deadline för nästkommande lab. Bonus ges fortfarande om samtliga av följande villkor uppfylls:

  • första inlämning var före deadline för laborationen OCH
  • kompletteringen är av liten art (avgörs av assistent) OCH
  • kompletteringen lämnas före deadline för nästa lab OCH
  • kompletteringen ger inte upphov till ny komplettering (d.v.s. ni har läst på och noga korrigerat alla anmärkningar på rätt sätt)

Självständigt arbete

Det är inte tillåtet att kopiera kod från andra. All kod skall vara skriven av den grupp om två studenter som demonstrerar koden. Misstanke om fusk anmäls till diciplinnämnd och kan leda till avstängning. Se vidare IDA's regler och policy.

Hjälp från andra studenter

Det är tillåtet att diskutera C++ gemensamt, men inte specifika laborationer (om inte samtliga studenter har godkänt redan). Har du problem och vill fråga en annan grupp, eller om du vill hjälpa en annan grupp, identifiera vad problemet är och diskutera hur det fungerar med hjälp av ett separat exempel (hämta t.ex. från boken). Visa aldrig er laborationslösning för studenter som inte är klara.

Laborationer

Skalinställningar som kan vara bra att ha
Inställningsfil till emacs

Lab 0: Enkel inmatning och utmatning
Filer som kan vara bra att ha...
Muntlig demonstration och kodinskickning. Endast muntlig feedback på koden.

Lab 1: Styrsatser (Momstabellen)
Muntlig demonstration och kodinskickning. Endast muntlig feedback på koden.

Lab 2: Funktioner och rekursion
Muntlig demonstration och kodredovisning. Skriftlig feedback på inlämnad kod. Stilgranskning.

Lab 3: Lite objektorientering: Pong
Filer som kan vara bra att ha...
Muntlig demonstration och kodredovisning. Skriftlig feedback på inlämnad kod. Stilgranskning.
SDL version av Console-klassen. Detta är skrivet som ett mycket snabbt (2h) "proof-of-concept" av en D-student som är assistent i en annan kurs. Som snabbt "hack" använder det kanske inte alltid den bästa kodstilen eller de bästa lösningerna. Jag har inte granskat koden annat än att ta bort de kompileringsvarningar som fanns.
Ett annat SDL-program som jag experimenterat lite med för extratentauppgifter i en annan kurs.

Lab 4: Strömmar och STL
Filer som kan vara bra att ha...
Muntlig demonstration och kodredovisning. Skriftlig feedback på inlämnad kod. God stil krävs.

Lab 6: Arv, polymorfi och lite repetition
Muntlig demonstration och kodredovisning. Skriftlig feedback på inlämnad kod. God stil krävs.

OBS! Sista lab 2013: Pekare och länkad lista
Filer som kan vara bra att ha...
Muntlig demonstration och kodredovisning. Skriftlig feedback på inlämnad kod. God stil krävs.


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2013-11-20