Göm menyn

TDP004 Objektorienterad programmering

dojo's


Det är obligatorisk närvarao på dojos, och aktivt bidragande till diskussion krävs för godkänt.

Nytt för 2012 är att var och en kommer få ut en lösning av ett programmeringsproblem i förväg. Detta skall studeras ingående i förväg. På dojon persenterar var och en ingående hur lösningen de fått ut fungerar, inklusive fördelar, nackdelar, bra och dåligt. De givna problemen kan innehålla brister av olika slag:

  • Inkonsekvent indentering
  • Blandad programmeringsstil
  • Tveksam namngivning
  • Konstig funktionsuppdelning
  • Ineffektiva algoritmer
  • Felaktiga beräkningar
  • Krav som inte uppfylls
  • Vanliga programmeringsmisstag
  • Ovanliga programmeringsmisstag

Problemen kan också vara implementerade på olika sätt utan att någon lösning för den skull är dålig. Det finns flera godtagbara sätt att göra samma sak.

Gruppens mål är att gemensamt identifiera så många konstigheter som möjligt och diskutera fram en gemensam lösning på problemet som kanske är bättre än samtliga givna lösningar. Gruppens slutsatser skall redovisas för assistent i slutet av dojon.

Eventuellt kommer någon dojo även vara av "traditionellt" slag där en skriver kod, en bisittare programmerar (säger vad som skall skrivas), och resten är externa konsulter som kan tillfrågas av programmeraren. Rollerna roterar inom gruppen så alla får prova alla roller.


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2012-12-16