Göm menyn

TDP004 Objektorienterad programmering

Kontaktinformation


Det är av yttersta vikt att all epost till personal innehåller kurskoden TDP004 först på titelraden. Post utan korrekt titelrad sorteras bort.

Examinator och kursledare

Klas Arvidsson
Besvarar frågor rörande kursens organisation och innehåll. För frågor rörande registrering hänvisas till studievägledare och/eller studierektor. För frågor rörande LADOK (t.ex. att "* slutförd kurs" saknas) hänvisas till kursadministratören.

Labassistenter

Robert Udd
Svarar på frågor rörande datormiljö, laborationsuppgifter och C++.

Adam Hedin
Svarar på frågor rörande datormiljö, laborationsuppgifter och C++.

Kursadministratör

Madeleine Häger Dahlqvist
Svarar på frågor rörande LADOK (förutsatt att du är godkänd och att examinator har rapporterat dina resultat).

Studierektor

Peter Dalenius
Hanterar kursvalsblanketter. Hanterar tillgodoräknande av poäng på del av kurs (för hel kurs hänvisas till studievägledare).


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2012-10-28