Göm menyn

TDP004 Objektorienterad programmering

Kursplan och Examination


Introduktion

Välkommen till kurshemsidan för TDP004. Kursen är en fortsättningskurs i programmering / problemlösning och behandlar programspråket C++ och objektorientering som programmeringsmetod.

Kursen ges i HT2 för IP1. Inget (Alla) schemablock är tilldelade. Se studiehandbokens kursplan för full information.

Kursmoment

Kursen examiners i två moment. En labkurs (med flera delmoment) och en datortentamen.

DAT2 Datortentamen (U,3,4,5), 4 hp

OBS! Tentan är 4 hp men större delen av denna tid förväntas du lägga på laborationsförberedelse för att lära dig kursinnehållet. All laborationstid räknas som tentaförberedelse. Du kan alltså inte se kursen som 4 hp + 4 hp, utan se den som 8 hp.

Om det efter utvärdering bedöms lämpligt kommer samma upplägg som TDP002 (2012) användas på datortentamen för 2012. D.v.s. "live" rättning av både teori och praktiska uppgifter.

Datortentan kommer bestå av en praktisk del och en teoretisk del. Kursbok tillåts på datortentan.

En visning av datortentasystemet kommer ges under kursen i kombination med en dugga. Godkänt på duggan kan ge viss bonus på datortentamen enligt senare besked.

Betyget på tentamen avgör kursbetyget.

LAB2 Laborationer (U,G), 4 hp

OBS! Laborationsmomentet är 4 hp men i denna tid ingår ingen laborationsförberedelse i form av teoriinläsning. Detta räknas till tentapoängen. Du bör alltså se kursen som 8 hp totalt där merparten tid läggs på laborationer.

Laborationskursen består av flera delmoment. Det krävs godkänt på samtliga delmoment för godkänt på hela labmomentet. Korrekt utfört arbete i tid kan dessutom ge viss bonus på tentamen.

Delmomenten som ingår är som följer:

  • Tre stycken programmeringsstugor ("dojos") där studenterna tillsammans diskuterar en mindre programmeringsuppgift och dess lösningar.
  • En laborationsserie som utförs i grupper om två studenter. Godkänt krävs på samtliga obligatoriska laborationer.

Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2012-10-29