Göm menyn

TDP004 Objektorienterad programmering

Laborationer

Anmälan

Anmälan til laborationer sker i LUPP via länkar i menyn till vänster.

Planering

Du förväntas planera din tid så du kommer förberedd till varje laboration. Schemalagd tid skall användas för att demonstrera lösningar, ställa frågor till assistenten och korrigera brister som assistenten upptäcker. Egen tid används för research, utveckling, testning och felsökning.

Redovisning

Presentation av lösningen för assistenten. Båda studenterna skall närvara och vara beredda svara på frågor om lösningen. I senare laborationer ingår elektronisk inlämning av koden.

Självständigt arbete

Det är inte tillåtet att kopiera kod från andra. All kod skall vara skriven av den grupp om två studenter som demonstrerar koden. Misstanke om fusk anmäls till diciplinnämnd och kan leda till avstängning.

Laborationer

Skalinställningar som kan vara bra att ha
Inställningsfil till emacs

Lab 0: Enkel inmatning och utmatning
Filer som kan vara bra att ha...

Lab 1: Styrsatser (Momstabellen)

Lab 2: Funktioner och rekursion

Lab 3: Lite objektorientering: Pong
Filer som kan vara bra att ha...
SDL version av Console-klassen. Detta är skrivet som ett mycket snabbt (2h) "proof-of-concept" av en D-student som är assistent i en annan kurs. Som snabbt "hack" använder det kanske inte alltid den bästa kodstilen eller de bästa lösningerna. Jag har inte granskat koden annat än att ta bort de kompileringsvarningar som fanns.
Ett annat SDL-program som jag experimenterat lite med för extratentauppgifter i en annan kurs.

Lab 4: Strömmar och STL
Filer som kan vara bra att ha...

Lab 5: Pekare och länkad lista
OBS! Demonstration + kodinlämning via epost till Robert Udd!
Filer som kan vara bra att ha...

Lab 6: Arv, polymorfi och lite repetition
OBS! Demonstration + kodinlämning via epost till Robert Udd!


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2012-12-04