Göm menyn

TDP004 Objektorienterad programmering

Ht2 2011


Senaste nytt...


2012‑01‑03  Tentalösning tillgänglig

2011‑10‑10  Kurshemsidan uppdaterad !
 

Kurshemsidan har genomgått en första omgångens uppdatering inför HT2 2011. Återstår att uppdatera är läsanvisningar till FÖ och SEM, schema och laborationsschema, samt laborationskompendiet. Påpeka gärna om det är något annat du saknar. Tillsammans gör vi bättre.


2011‑09‑19  !!! *** NY EXAMINATOR *** !!!
 

Kursen får ny examinator, Klas Arvidsson, från och med HT2-2011. Observera att informationen på kurshemsidan endast gäller för föregående år tills dess att annat postas här. Det mesta kommer vara sig likt även under 2011, men var alltså medveten om att informationen är ett år gammal och kan vara inaktuell. Du är välkommen att höra av dig om du har frågor.Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2011-10-04