Göm menyn

TDP003 Projekt: Egna datormiljön

Schema HT12

Webreg

Anmäl er i webreg

Schemalagd undervisning

Schemalagd tid för handledning, seminarier och föreläsningar finns i kursschemat i TimeEdit. Kursschemat nås normalt via Studentportalen.

Projektets tidsramar

Här följer arbetsmomenten veckovis för projektarbetet med Portfoliosystemet: SR = skriftlig redovisning.

Vecka 37: Installation av körmiljö
Kontrollpunkt Fredag vecka 37 inlämning av skiss och projektplan (SR)
Vecka 37-40: Implementation av datalager
Milstolpe 0 onsdag vecka 38: fungerande flask för UTF-8
Milstolpe 1 fredag vecka 39: fungerande implementation av datalagret (SR)
Vecka 40-43: Implementation av presentationslager
Milstolpe 2 tisdag vecka 43: systemet ska vara färdigt
Seminarium tisdag vecka 43: Muntlig presentation av system
Vecka 44: Slutgiltig inlämmning och munta
Individuell muntlig tenta tisdag-fredag vecka 44
Söndag vecka 44: Individuell reflektion baserat på dagbok samt slutgliting inläming av projekt och dokumentation(SR)

Milstolparna är hårda dödlinjer. Miss av milstolpe leder till möte med kursledningen. Se examinationssidan för detaljer.

Sidansvarig: Anders Fröberg
Senast uppdaterad: 2013-09-09