Göm menyn

Kursmaterial

Kursen följer allmänna regler som gäller för IP-projekt. Se Handbok för IP-studenter för mer detaljer.

Testfiler Milstlope 1

Filen nedan innehåller 2 filer, (data_test.py och data.json), filerna används för att testa om er implementation av datalagret uppfyller de krav vi ställer på datalagret.

Länkar