Göm menyn

TDP002 Imperativ programmering

Schema


Varje laboration uppskattas ta en vecka att genomföra normalt sett.

Hård deadline för samtliga laborationer och uppgifter: Sista inlämningsdatum för labbarna och seminarieuppgifter/dojokompletteringar är måndag den 9/11. Efter det kommer rättningar inte garanteras förrän vid omtentamensperioden i januari (därefter när kursen ges nästa gång).

Schemalagd tid för laborationer och föreläsningar finns i kursschemat i TimeEdit

Deadlines och händelser:

 • 11/9: lab 0
 • 11/9: lab 1
 • 13/9: Seminarie 1
 • 16/9: Dojo 1
 • 17/9: lab 2
 • 30/9: Dojo 2
 • 1/10: lab 3
 • 7/10: Dojo 3
 • 9/10: lab 4
 • 10/10: Seminarie 2
 • 14/10: lab 5
 • 16/10: dugga
 • 22/10: lab 6
 • 4/11: Hård deadline


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2014-06-12