Göm menyn

TDP002 Imperativ programmering

Schema


Varje laboration uppskattas ta en vecka att genomföra normalt sett.

Hård deadline för samtliga laborationer och uppgifter: Sista inlämningsdatum för labbarna och seminarieuppgifter/dojokompletteringar är tisdag den 27/10 (dagen innan tentan). Efter det kommer rättningar inte garanteras förrän vid omtentamensperioden i januari (därefter när kursen ges nästa gång).

Schemalagd tid för laborationer och föreläsningar finns i kursschemat i TimeEdit

Dojotider

Här kommer ni inför varje dojo-pass delas upp i slumpmässiga grupper.

Deadlines och händelser:

 • 31/8: lab 0
 • 31/8: lab 1
 • 7/9: lab 2
 • 9/9: Seminarie 1
 • 15/9: Dojo 1
 • 16/9: lab 3
 • 24/9: Dojo 2
 • 28/9: lab 4
 • 30/9: Seminarie 2
 • 5/10: lab 5
 • 9/10: Dojo 3
 • 12/10: lab 6
 • 13/10: dugga
 • 27/10: Hård deadline
 • 28/10: Tentamen 08-13 SU18


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2015-08-04