Göm menyn

TDP002 Imperativ programmering

Schema


Varje laboration uppskattas ta en vecka att genomföra normalt sett.

Hård deadline för samtliga laborationer och uppgifter: Sista inlämningsdatum för labbarna och seminarieuppgifter/dojokompletteringar är måndag den 27/10. Efter det kommer rättningar inte garanteras förrän vid omtentamensperioden i januari (därefter när kursen ges nästa gång).

Schemalagd tid för laborationer och föreläsningar finns i kursschemat i TimeEdit

Deadlines och händelser:

 • 8/9: lab 0
 • 8/9: lab 1
 • 12/9: Seminarie 1
 • 16/9: Dojo 1
 • 15/9: lab 2
 • 1/10: Dojo 2
 • 29/9: lab 3
 • 6/10: Dojo 3
 • 7/10: Dojo 3
 • 8/10: lab 4
 • 10/10: Seminarie 2
 • 13/10: lab 5
 • 15/10: dugga
 • 21/10: lab 6
 • 27/10: Hård deadline
 • 29/10: Tentamen


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2014-08-07