Göm menyn

TDP002 Imperativ programmering

Schema


Varje laboration uppskattas ta en vecka att genomföra normalt sett.

Hård deadline för samtliga laborationer och uppgifter: Sista inlämningsdatum för labbarna och seminarieuppgifter/dojokompletteringar är tisdag den 27/10 (dagen innan tentan). Efter det kommer rättningar inte garanteras förrän vid omtentamensperioden i januari (därefter när kursen ges nästa gång).

Schemalagd tid för laborationer och föreläsningar finns i kursschemat i TimeEdit

Dojotider

Här kommer ni inför varje dojo-pass delas upp i slumpmässiga grupper.

DOJO 1, 15/9

SalTidNivåStudenter
T1113.15 - 14.00Medelnicst704 nikas214 jesso429 ricak240 hanal086
T1513.15 - 14.00Grundalfni455 angan587 krifa594 viksa496 torda076
T1114.15 - 15.00Medelvicka760 nikni292 magja587 chrli185 emibe935
T1514.15 - 15.00Medelrobsv120 robbe213 nicha097 oskja067 oskhe359
T1115.15 - 16.00Avanceradlukmi182 jonve547 erifo299 lukvi423
ludli839 adaiv505 jonda429 johbo462
T1515.15 - 16.00Grundemith828 ponha098 kevdu323 astha520 filjo939
T1116.15 - 17.00Medeljessk378 gorsv462 erijo422 joeod638 chrka755

DOJO 2, 24/9

SalTidNivåStudenter
S1013.15 - 14.00medelerijo422 nikni292 emibe935 magja587 ponha098
S1113.15 - 14.00medelgorsv462 oskhe359 nicst704 robbe213 chrka755
S1014.15 - 15.00medeljessk378 jesso429 joeod638 robsv120 vicka760
S1114.15 - 15.00grundastha520 emith828 kevdu323 viksa496 ricak240
S1015.15 - 16.00medelchrli185 hanal086 nikas214 oskja067 krifa594
S1115.15 - 16.00grundalfni455 angan587 filjo939 torda076
S1016.15 - 17.00avanceradadaiv505 johbo462 jonda429 lukmi182
erifo299 jonve547 lukvi423 ludli839

DOJO 3, 8/10

S613.15 - 14.00avanceradadaiv505 jonve547 ludli839 lukmi182
S713.15 - 14.00medelerijo422 jessk378 nikni292 oskhe359 vicka760
S614.15 - 15.00grundalfni455 angan587 filjo939 torda076
S714.15 - 15.00grundastha520 emith828 kevdu323 ricak240 viksa496
S615.15 - 16.00medelchrka755 hanal086 joeod638 magja587 nicst704
S715.15 - 16.00medelchrli185 emibe935 nikas214 ponha098 robbe213
S616.15 - 17.00avanceraderifo299 johbo462 jonda429 lukvi423
S716.15 - 17.00medelgorsv462 jesso429 krifa594 oskja067 robsv120

Deadlines och händelser:

 • 31/8: lab 0
 • 31/8: lab 1
 • 7/9: lab 2
 • 9/9: Seminarie 1
 • 15/9: Dojo 1
 • 16/9: lab 3
 • 24/9: Dojo 2
 • 28/9: lab 4
 • 30/9: Seminarie 2
 • 5/10: lab 5
 • 9/10: Dojo 3
 • 12/10: lab 6
 • 13/10: dugga
 • 27/10: Hård deadline
 • 28/10: Tentamen 08-13 SU18


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2015-10-01