Göm menyn

TDP002 Imperativ programmering

Schema


Varje laboration uppskattas ta en vecka att genomföra normalt sett.

Hård deadline för samtliga laborationer och uppgifter: Sista inlämningsdatum för labbarna och seminarieuppgifter/dojokompletteringar är måndag den 27/10. Efter det kommer rättningar inte garanteras förrän vid omtentamensperioden i januari (därefter när kursen ges nästa gång).

Schemalagd tid för laborationer och föreläsningar finns i kursschemat i TimeEdit

Dojotider

Följande uppdelning är det tänkt att ni ska följa under DOJO-passen.
Tillfälle 1 (16/9)
PC6 - 13.15-14.15: johlj260 adrhe490 marle943 nicha097 marpa205 henbj316
PC7 - 13.15-14.15: margu478 maxth662 emeol873 gusri625 andis989 davsp799
PC6 - 14.30-15.30: erili445 joagy323 joeka040 robsv120 oscho707 kenbo736
PC7 - 14.30-15.30: alest170 emini901 tomli962 eried975 jonst341 fredu953
PC6 - 15.45-16.45: gores530 maxbr431 aleel401 frejo105 robca064 hargr213
PC7 - 15.45-16.45: warna720 emios530 simwa893 rasjo332 daner045

Tillfälle 2 (1/10)
KY41 - 13.15-14.15: henbj316 eried975 emeol873 oscho707 nicha097 tomli962
P26 - 13.15-14.15: aleel401 gusri625 fredu953 johlj260 frejo105 alest170
KY41 - 14.30-15.30: rasjo332 maxbr431 joeka040 marpa205 simwa893 adrhe490
P26 - 14.30-15.30: emini901 robca064 davsp799 maxth662 marle943 kenbo736
KY41 - 15.45-16.45: robsv120 erili445 warna720 emios530 andis989 daner045
P26 - 15.45-16.45: gores530 jonst341 hargr213 margu478 joagy323

Tillfälle 3 (6/10 och 7/10)
R18 - 15.15-16.00: eried975 maxth662 maxbr431 rasjo332 tomli962 gores530
R22 - 15.15-16.00: joeka040 marle943 oscho707 margu478 nicha097 erili445
R18 - 16.15-17.00: adrhe490 fredu953 kenbo736 henbj316 alest170 joagy323
R22 - 16.15-17.00: andis989 jonst341 hargr213 emios530 robsv120 gusri625
S6 - 09.15-10.00: warna720 emini901 aleel401 robca064 simwa893 daner045
S7 - 09.15-10.00: johlj260 emeol873 davsp799 marpa205 frejo105

Deadlines och händelser:

 • 8/9: lab 0
 • 8/9: lab 1
 • 12/9: Seminarie 1
 • 16/9: Dojo 1
 • 15/9: lab 2
 • 1/10: Dojo 2
 • 29/9: lab 3
 • 6/10: Dojo 3
 • 7/10: Dojo 3
 • 8/10: lab 4
 • 10/10: Seminarie 2
 • 13/10: lab 5
 • 15/10: dugga
 • 21/10: lab 6
 • 27/10: Hård deadline
 • 29/10: Tentamen


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2014-09-18