Göm menyn

Föreläsningar


Kapitlen hänvisar till fjärde utgåvan av kursboken Learning Python (LP) och nionde utgåvan av Concepts of Programming Languages (CPL).

Föreläsning 0-3: Grundläggande Python (vecka 35)


LP Part II, III

Föreläsning 4: Problemlösning och algoritmer 16/9


Grundbegrepp wikipedia Stegvis förfining, Pseudokod, Flödesschema, KISS, DRY, Trädstruktur, Bubble Sort, Selection Sort

Föreläsning 5: Datastrukturer, procedurell- och dataabstraktion 19/9


LP 5,6,15,17,36 CPL 11.1-11.3

Föreläsning 6: Principer för programmeringsspråk 26/9


CPL 3.1-3.2, 5.1-5.3, 5.8 intro, 6.1-6.3, 7.1-7.3, 8.1-8.3, 9.1-9.2, 9.5.2.4

Föreläsning 8: Inför tentamen 14/10Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-09-26