Göm menyn

Föreläsningar


Kapitlen hänvisar till femte utgåvan av kursboken Learning Python (LP) och tionde utgåvan av Concepts of Programming Languages (CPL). Materialet kan komma att uppdateras fram till respektive föreläsning.

Föreläsning 0-3: Grundläggande Python (vecka 36+37)


LP Part II, III

Föreläsning 4: Problemlösning och algoritmer 15/9


Grundbegrepp wikipedia Stegvis förfining, Pseudokod, Flödesschema, KISS, DRY, Trädstruktur, Bubble Sort, Selection Sort

Föreläsning 5: Datastrukturer, procedurell- och dataabstraktion 18/9


LP 5,6,15,17,36 CPL 11.1-11.3

Föreläsning 6: Principer för programmeringsspråk 1/10


CPL 3.1-3.2, 5.1-5.3, 5.8 intro, 6.1-6.3, 7.1-7.3, 8.1-8.3, 9.1-9.2, 9.5.2.4

Föreläsning 7: Inför tentamen 13/10Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2014-06-12