Göm menyn

TDP002 Imperativ programmering

Kontaktinformation


Examinator

Torbjörn Jonsson

Kursledare

Eric Elfving

Kursadministratör

Madeleine Häger Dahlqvist

Övriga lärare

Emanuel Kinberger
John Litborn, e-post john.litborn@liu.se
Magnus Nielsen

Studierektor

Tommy Färnqvist


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-08-12