Göm menyn

TDP002 Imperativ programmering

Gamla tentor

Dessa tentor utgör exempel på tidigare examination, som dock till sitt exakta innehåll inte nödvändigtvis motsvarar det som gås igenom i kursen eller examineras varje år.

Tentamen 080114, teoridel
Tentamen 080114, problemdel
Tentamen 091022, teoridel (inkl. lösningsförslag)
Tentamen 091022, pythondel (inkl. lösningsförslag) (Extra filer)
Tentamen 100110 (extra filer)
Tentamen 100825 (extra filer)
Tentamen 101022, teoridel (inkl. lösningsförslag)
Tentamen 101022, pythondel (inkl. lösningsförslag) (Extra filer)
Tentamen 121025 utan svar, med svar (Givna filer)
Tentamen 130111 utan svar, med svar (Givna filer)
Tentamen 131031 (Svar och givna filer)
Tentamen 140108 (Svar och givna filer)
Tentamen 140827 (Svar och givna filer)

Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2014-09-01