Göm menyn

TDP001 Handhavande av datormiljö

Schema


Schemat för kursen finns i LiTHs centrala schema.

Översikt

Nedan följer en kort översikt av kursen.
VeckaFöreläsningLaborationDeadline
33Kursintro, datorer, nätverk och webSysteminstallation
34HTML/CSS
35Emacs & NätverksresurserTorsdag: Fredag 17.00 - Blog ska finnas på undervisningsdomänen
36Versionshantering & LaTeX
37
38
39
40Reguljära uttryck (regex)
41Torsdag 12.00 - Introduktionslaborationen
42--- TENTAMENSPERIOD ---

Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2016-08-11