Göm menyn

TDP001 Handhavande av datormiljö

Ht1 2014


Innan ni börjar

Läs igenom de material som finns länkade nedan. Installationsmedia för Windows 7 fås från kursledare.

Laborationsmaterial

Följ länkarna i respektive nedanstående rubrik för vidare instruktioner.

Installationslaboration

Under laborationen ska du installera windows 7 från usb-minne samt ubuntu över nätverk. Om du vill får du installera andra system på eget initiativ.

FAQ
Jag behöver en lincensnyckel till Windows
Logga in på dreamspark via studentportalen. Det är versionen "Microsoft Windows 7 Professional with Service Pack 1 32/64-bit (English) - DreamSpark" som är installerad.
Jag vill komma åt skrivarna i ubuntu
Om ni vill installera followPrint-skrivarna i ert ubuntusystem kan ni följa denna guide.
Jag kommer inte åt nätverket i ubuntu när jag flyttar hårddisken
Ubuntu cahcar (sparar undan) MAC-addressen. Ta bort två filer:
  • sudo rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
  • sudo rm /lib/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules
Min alt-tangent har försvunnit
Kör kommandot sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration och ändra AltGr från "Both Alt keys" till "the default..."
Min emacs ser konstig ut
Standardinstallationen skickade med en konstig variant. Installera en ny: sudo apt-get install emacs
Svenska tecken har försvunnit i terminalen
Uppdatera locale-inställningarna:
  1. sudo locale-gen en_US.UTF-8
  2. sudo update-locale LANG=en_US.UTF-8

Introduktionslaboration (given fil | given fil (latin-1))

Uppgiften ska lösas i par och innebär stor del egen sökning bland systemets manualsidor. Lösningen ska presenteras grundligt senare på den webplats som ska skapas i kursen. Se därför till att noggrannt anteckna lösningsgången.

Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2014-06-12