Göm menyn

TDP001 Handhavande av datormiljö

Ht1 2014


Innan ni börjar

Läs igenom de material som finns länkade nedan. Installationsmedia för Windows 7 fås från kursledare.

Laborationsmaterial

Följ länkarna i respektive nedanstående rubrik för vidare instruktioner.

Installationslaboration

Under laborationen ska du installera Linux Mint (17) över nätverk. Om du vill får du installera andra system på eget initiativ.

FAQ
Jag vill komma åt skrivarna i ubuntu
Om ni vill installera followPrint-skrivarna i ert ubuntusystem kan ni följa denna guide.
Min alt-tangent har försvunnit
Kör kommandot sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration och ändra AltGr från "Both Alt keys" till "the default..."
Min emacs ser konstig ut

Introduktionslaboration (given fil | given fil (latin-1))

Uppgiften ska lösas i par och innebär stor del egen sökning bland systemets manualsidor. Lösningen ska presenteras grundligt senare på den webplats som ska skapas i kursen. Se därför till att noggrannt anteckna lösningsgången.

Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2014-08-13