Göm menyn

TDP001 Handhavande av datormiljö

Föreläsningar

Här presenteras de uppgifter som ska lösas och presenteras grundligt på din blog. Lösningsgångarna ska presenteras tydligt på ett tutorial-liknande sätt så att alla som deltagit vid kursen förstår lösningen. Observera att det endast krävs att två av följande uppgifer löses för att bli godkänd på momentet UPG1.

Emacs
Lös uppgiften i introduktionslaborationen med hjälp av emacs. Du får endast använda dig av kommandon i emacs och ska nogrannt presentera dem stegvis på din blog.
Versionshantering
Beskriv översiktligt verktygen subversion, git och ett valfritt versionshanteringssystem samt skillnader och likheter mellan dessa verktyg. Använd gärna exempel!
Nätverksverktyg
Tag reda på och beskriv hur du kan automatiskt montera (eng mount) din hemkatalog på solarissystemet under en mapp i ditt linux-system. Den kan nås antingen via solaris-maskinen astmatix, debian-maskinen crabbofix eller via samba-servern neptunus med windows-domänen helix. Ni kan behöva lägga till ida.liu.se i adressen för att nå respektive server (krävs vid extern access).
Reguljära uttryck
  1. Ett LiU-ID skrivs på formatet FEN där F är de tre första bokstäverna i förnamnet, E de två första i efternamnet och N är tal med två eller tre siffror (beroende på om det är en anställd eller student). Om förnamnet endast är två tecken långt blir den delen endast två tecken. Skriv ett mönster för att fånga ett LiU-ID.
  2. Ett datum i ISO-format skrivs YYYY-MM-DD. Skriv ett mönster för att fånga detta.
  3. Utöka ditt regexp från föregående uppgift för att även kontrollera datumets giltighet (full kontroll går inte då vi saknar logik men t.ex. är en månad som inleds med 9 felaktig).
  4. Skriv ett Python-program som (med hjälp av reguljära uttryck) hittar och skriver ut alla element i ett html-dokument (t.ex. din webplats). Endast elementtypen ska skrivas ut, inte eventuella attribut som elementet har.
För att testa dina uttryck finns det flera web-baserade verktyg, t.ex. regexpal.com
LaTeX
Skapa ett dokument där du beskriver din lösning på BASH-uppgiften l LaTeX. Redovisa genom att lägga upp länkar till dokumentets källkod samt kompilerat till PDF-format på din hemsida.

Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2014-09-22