Göm menyn

TDP001 Handhavande av datormiljö

Kursinformation


Mål

Kursen syftar till att ge studenterna en översikt över handhavande av datorsystem.

Upplägg

Under nolle-perioden kommer studenterna först arbeta med installation av operativsystem följt av introduktionsmaterial till våra datorsystem. Senare under kursen kommer studenterna skapa en mindre webplats (blog-liknande) samt fylla den med reflektioner om ämnen som presenteras under kursens föreläsningar.

Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-08-19