Göm menyn

TDP001 Handhavande av datormiljö

Examination

Kursen har två examinationsmoment, LAB1 och UPG1. I Moment LAB1 ingår systeminstallation, introduktionslaborationen samt skapande av webplats. Lösningen på introduktionslaborationen ska presenteras stegvis på webplatsen. I UPG1 ingår skriftlig redovisning av minst två föreläsningsuppgifter som redovisas som inlägg på skapad webplats. För godkänt betyg på kursen krävs att båda momenten redovisats med godkänt betyg.


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-08-19