Göm menyn

TDP001 Handhavande av datormiljö

Examination

Kursen har två examinationsmoment, LAB1 och UPG1. I Moment LAB1 ingår systeminstallation, introduktionslaborationen samt skapande av webplats. Lösningen på introduktionslaborationen ska presenteras stegvis på webplatsen. I UPG1 ingår skriftlig redovisning av minst två föreläsningsuppgifter eller uppgifter från veckomail som redovisas som inlägg på skapad webplats senast torsdag 12.00 veckan efter aktuell uppgift presenterades.
För godkänt betyg på kursen krävs att båda momenten redovisats och fått godkänt betyg.


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2015-08-18