Göm menyn

TDIU06 Programmering, grundkurs

2006/07


Kursen gavs sista gången läsåret 2006/2007 och är nu ersatt av kurserna TDIU01 Programmering i C++, g.k. (Ht1-Ht2) och TDIU04 Programmering i C++ standardbibliotek TDIU04 Programmering i C++ standardbibliotek (Vt1).

Kvarvarande omtentor samordnas, tidsmässigt och examinatyorsmässigt, med tentorna för TDIU01.


Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2009-04-14