Göm menyn

TDIU04 Programmering i C++, standardbibliotek

Vt1 2015

Detta är en kurs i programmering med C++ standardbibliotek, speciellt med komponenter i standardbiblioteket avsedda för lagring, bearbetning, in- och utmatning av data: containrar, algoritmer, iteratorer, funktionsobjekt, lambdauttryck, funktionsanropsadaptrar, strängar och strömmar samt olika tillhörande stödkomponenter. Kursen visar hur användning av biblioteksprogramvara kan underlätta databehandling avsevärt, oavsett språk. Kursen utgör även en fortsättningskurs i programmering i C++ och är påbyggnadskurs till TDIU01 Programmering i C++, g.k..

Senaste nytt...


20/3  Tentamen den 2015-03-20: för lösningsförslag se kursens examinationssida eller denna direktlänk
 

Filerna i tentakontot och rättningskommentarer skickas då rättningen är klar. Resultatet rapporteras till LADOK den 9/4 (12 arbetsdagar), tidigare om möjligt.


18/3  Bonuspoäng på tentamen
 

För att kunna erhålla bonuspoäng på tentamen ska Lab 1-5 vara godkända senast måndag 23/3 (fyra GB krävs), Lab 6 ska vara godkänd senast måndag 30/3, eventuellt tidigare om GB krävs.


Alla meddelanden >>

Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2015-03-04