Göm menyn

TDIU04 Programmering i C++, standardbibliotek

Vt1 2015

Detta är en kurs i programmering med C++ standardbibliotek, speciellt med komponenter i standardbiblioteket avsedda för lagring, bearbetning, in- och utmatning av data: containrar, algoritmer, iteratorer, funktionsobjekt, även lambdauttryck, strängar och strömmar samt olika tillhörande stödkomponenter. Kursen visar hur användning av biblioteksprogramvara kan underlätta databehandling avsevärt, oavsett språk. Kursen utgör även en fortsättningskurs i programmering i C++ och är en påbyggnadskurs till TDIU01 Programmering i C++, g.k..

Senaste nytt...


30/1  Deadline för laboration 1 är onsdag 4/2 kl 13
 

Redovisning ska skickas via e-post med hjälp av skriptet /home/TDIU04/send_lab. Lämna även in ett korrekt ifyllt laborationsomslag för retur.

Kommande deadline:
• Laboration 2, onsdag 11/2, kl 13 (v 7)
• Laboration 3, tisdag 17/2, kl 13 (v 8)
• Laboration 4, onsdag 25/2, kl 13 (v 9)
• Laboration 5, onsdag 4/3, kl 13 (v 10)
• Laboration 6, onsdag 11/3, kl 13 (v 11)

Det gäller skarp deadline för samtliga laborationer 1—6 för att bonuspoäng på tentamen ska kunna erhållas!


28/1  Lösningar till uppgifterna för lektion 1 är tillgängliga via lektionssidan

27/1  Generell rättningsmall för C++-program
 

Finns länkad från kursens laborationssida under rubriken Laborationsredovisning. De numrerade styckena i detta dokument kommer att hänvisas till då ni får tillbaka koden för eventuell komplettering, i stället för att skriva motsvarande kommentarer i koden.


21/1  Rättelser OH för Fö 1-2
 

sid 17: en initiering (av iteratorn middle) som fått kommentaren "tilldelning", koden ändrad så att det är en tilldelning.
sid 19: "input" i den andra if-satsen ska vara "infile".

Se uppdaterade PDFer länkade från föreläsningssidan.


Alla meddelanden >>

Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2013-05-25