Göm menyn

TDIU04 Programmering i C++, standardbibliotek

Vt1 2015

Detta är en kurs i programmering med C++ standardbibliotek, speciellt med komponenter i standardbiblioteket avsedda för lagring, bearbetning, in- och utmatning av data: containrar, algoritmer, iteratorer, funktionsobjekt, även lambdauttryck, strängar och strömmar samt olika tillhörande stödkomponenter. Kursen visar hur användning av biblioteksprogramvara kan underlätta databehandling avsevärt, oavsett språk. Kursen utgör även en fortsättningskurs i programmering i C++ och är en påbyggnadskurs till TDIU01 Programmering i C++, g.k..

Senaste nytt...


25/2  Lösningar till uppgifterna för lektion 4 är tillgängliga via lektionssidan

17/2  Deadline för Lab 4 är onsdag 25/2 kl 13
 

Redovisning ska skickas in via e-post med hjälp av skriptet /home/TDIU04/send_lab. Kommande deadline:
• Laboration 5, onsdag 4/3, kl 13 (v 10)
• Laboration 6, onsdag 11/3, kl 13 (v 11)

Det gäller skarp deadline för samtliga laborationer 1—6 för att bonuspoäng på tentamen ska kunna erhållas! För att kunna erhålla bonuspoäng på tentamen ska Lab 1-5 vara godkända (G) senast måndag vecka 13, Lab 6 senast måndag vecka 14, men normalt tidigare eftersom det krävs fyra GB på Lab 2-6 för bonuspoäng.


17/2  Anmälan till tentamen fredag den 20 mars kl 8-13 ska göras i Studentportalen under tiden 18/2—10/3
 

Hjälpmedel: Se kursens examinationssida


17/2  OH sid 91 om lambdafångare (lambda captures) tillagd (för Fö 6), se länkarna från föreläsningssidan

Alla meddelanden >>

Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2013-05-25