Göm menyn

TDIU04 Programmering i C++, standardbibliotek

Vt1 2015

Detta är en kurs i programmering med C++ standardbibliotek, speciellt med komponenter i standardbiblioteket avsedda för lagring, bearbetning, in- och utmatning av data: containrar, algoritmer, iteratorer, funktionsobjekt, lambdauttryck, funktionsanropsadaptrar, strängar och strömmar samt olika tillhörande stödkomponenter. Kursen visar hur användning av biblioteksprogramvara kan underlätta databehandling avsevärt, oavsett språk. Kursen utgör även en fortsättningskurs i programmering i C++ och är påbyggnadskurs till TDIU01 Programmering i C++, g.k..

Senaste nytt...


16/6  Anmälan till tentamen 2015-08-26 (14-19) ska göras i Studentportalen under tiden 27/7—16/8

Alla meddelanden >>

Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2015-03-04