Göm menyn

TDIU04 Programmering i C++, standardbibliotek

Vt1 2014

Detta är en kurs i programmering med C++ standardbibliotek, speciellt med komponenter i standardbiblioteket avsedda för lagring, bearbetning, in- och utmatning av data: containrar, algoritmer, iteratorer, funktionsobjekt, även lambdauttryck, strängar och strömmar samt olika tillhörande stödkomponenter. Kursen visar hur användning av biblioteksprogramvara kan underlätta databehandling avsevärt, oavsett språk. Kursen utgör även en fortsättningskurs i programmering i C++ och är en påbyggnadskurs till TDIU01 Programmering i C++, g.k..

Senaste nytt...


12/6  Anmälan till tentamen 2014-08-27 (14-19) ska göras i Studentportalen under tiden 28/7—17/8

12/6  Tentamen 2014-06-12: för lösningsförslag se kursens examinationssida eller denna direktlänk
 

Filerna i tentakontot och rättningskommentarer skickas då rättningen är klar. Rapportering i LADOK sker senast den 30/6 (inom 12 arbetsdagar efter tentamen).


Alla meddelanden >>

Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2013-05-25