Göm menyn

TDIU04 Programmering i C++, standardbibliotek

Vt1 2015

Detta är en kurs i programmering med C++ standardbibliotek, speciellt med komponenter i standardbiblioteket avsedda för lagring, bearbetning, in- och utmatning av data: containrar, algoritmer, iteratorer, funktionsobjekt, lambdauttryck, funktionsanropsadaptrar, strängar och strömmar samt olika tillhörande stödkomponenter. Kursen visar hur användning av biblioteksprogramvara kan underlätta databehandling avsevärt, oavsett språk. Kursen utgör även en fortsättningskurs i programmering i C++ och är påbyggnadskurs till TDIU01 Programmering i C++, g.k..

Senaste nytt...


14/4  Ny procedur för att lämna in lösningar för examination vid tentamen!
 

En Studentklient kommer att användas för att skicka in lösningar till uppgifter. Proceduren enkel och en instruktion kommer att finnas på papper vid tentorna.

Var vänlig, läs denna instruktion innan tenta!


2/4  Anmälan till tentamen 2015-06-11 (8-13) är öppen i Studentportalen under tiden 12/51/6.

2/4  Laborationer rättas nu i princip enbart i samband med omtentamina och ska vara inlämnade senast då omtentamensperioden i fråga börjar.

Alla meddelanden >>

Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2015-03-04