Göm menyn

TDIU04 Programmering i C++, standardbibliotek

Vt1 2014

Detta är en kurs i programmering med C++ standardbibliotek, speciellt med komponenter i standardbiblioteket avsedda för lagring, bearbetning, in- och utmatning av data: containrar, algoritmer, iteratorer, funktionsobjekt, även lambdauttryck, strängar och strömmar samt olika tillhörande stödkomponenter. Kursen visar hur användning av biblioteksprogramvara kan underlätta databehandling avsevärt, oavsett språk. Kursen utgör även en fortsättningskurs i programmering i C++ och är en påbyggnadskurs till TDIU01 Programmering i C++, g.k..

Senaste nytt...


20/10  Nytt datortentasystem fr.o.m. tentamensperiod Ht1 2014
 

Datortentor kommer framledes att köras på Linux, vilket innebär en del förändringar.

Vid inloggning till tentasystemet väljer studenten först Exam system i sessionsmenyn och loggar sedan in med eget LiU-ID (nytt). Därefter sker den normala tentainloggningen med personnummer och engångslösenord (som tidigare).

Utloggning innebär (som tidigare) att gå inte förrän vanlig inloggningsskärm visas.

Miljön är "standard" linuxmiljö, en avskalad MATE Desktop Environment.

Kompilator är GNU GCC 4.8.2 (g++) med följande g++-alias:
•  g++11 (plain)
•  w++11 (alla varningar)
•  e++11 (varningar blir fel)

gccfilter körs som eget kommando:

   gccfiler g++-alias

valgrind finns (--tool=memcheck kan vara användbart); den som vill använda valgrind få tar reda på i förväg hur det fungerar.

emacs finns i standardversion.


8/9  Vi laddar om för 2015.

Alla meddelanden >>

Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2013-05-25