Göm menyn

TDIU04 Programmering i C++, standardbibliotek

Vt1 2015

Denna kurs är numera nedlagd. Kontakta examinator eller kursledare för kursen TDIU20 om du har moment kvar i kursen för att ta reda på vad du måste göra för att bli godkänd. Tentor kommer fortsätta gå till mars 2017.


Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2015-12-03