Göm menyn

TDIU01 Programmering i C++, g.k.

Labba hemma

Windows 7

Filer som behövs
 • Nyaste bin-versionen av emacs från GNU (namn på formen emacs-[version]-bin-i386.zip)
 • Senaste versionen av MinGW installeraren
Installera emacs
Installationen av emacs bör gå väldigt smidigt. Det som krävs är att ni packar upp den zip-fil ni laddat ner och lägger mappen emacs-[version] på något bra ställe (t.ex. under C:\Program).
Installera MinGW
MinGW är en minimal portning av GNU-uppsättningen vi har här på IDA, alltså ger det en gcc/g++ kompilator och några andra bra verktyg.
 1. Kör filen mingw-get-inst-[datum].exe
 2. Gå vidare tills du får välja "repository" och välj "Download latest repository catalogues"
 3. Läs och godkänn villkoren
 4. Välj en bra installationsplats. En plats utan mellanslag är att rekommendera
 5. Lägg till en genväg i startmenyn om ni vill ha det
 6. Kryssa för C++ Compiler
 7. Installera
Inställningar
Om ni vill komma åt emacs och kompilatorn från kommandotolken måste deras installationsmappar läggas in i miljövariabeln Path enligt följande: (fritt översatt från engelska)
Varning: En felaktig path-variabel kan orsaka stora problem så var försiktig!
 1. Högerklicka på "Dator" (computer) i start-menyn
 2. Välj "Egenskaper" (properties)
 3. Klicka på "avancerade systemegenskaper" (advanced system settings) i högra menyn
 4. klicka på knappen "miljövariabler" (Environment variables)
 5. Scrolla ner till "Path" i den nedre listan, markera den och klicka på ändra (Edit...)
 6. Lägg in platsen där emacs bin-mapp finns (t.ex. C:\Program\emacs-[vesion]\bin) och MinGWs bin-mapp (t.ex. C:\MinGW\bin). Separera adresserna med ett semikolon (;). Jag rekommenderar att dessa läggs till på slutet av Path-variabeln.

Ubuntu

Kör följande kommando i en terminalemulator så sköter aptitude allt:
sudo apt-get install gcc emacs


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-08-12