Göm menyn

TDIU01 Programmering i C++, g.k.

Personal


Examinator

Torbjörn Jonsson

Kursledare

Eric Elfving

Kursadministratör

Madeleine Häger Dahlqvist

Övriga lärare

Anton Sundblad
John Litborn, e-post johli603@student.liu.se
Rebecka Geijer Michaeli
Viktor Olsson

Studierektor

Tommy Färnqvist


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-08-12