Göm menyn

TDDI16 Datastrukturer och algoritmer

Ht1 2017Lektioner

Lektionerna ägnas åt att repetera viktiga begrepp från föreläsningarna, lösa övningsuppgifter och laborationsförberedelser. För att få ut så mycket som möjligt av lektionerna är det viktigt förbereda sig genom att arbeta i OpenDSA innan respektive lektion.

Lektionsmaterial

(tillgängliggörs efter respektive lektionstillfälle)

Sidansvarig: Rita Kovordanyi
Senast uppdaterad: 2017-10-05