Göm menyn

TDDI16 Datastrukturer och algoritmer

Ht1 2017

Laborationer

Laborationsuppgifter

Kursen innehåller fyra laborationsuppgifter. Dessa är detaljerat beskrivna i ett laborationskompendium. Dessutom:

Anmälan till laborationerna, senast 15 september

Laborationerna bör genomföras i par. Samtliga kursdeltagare förväntas dock bidra till lösandet av laborationsuppgifterna. Ni ska individuellt kunna förklara lösningen på laborationen och vara beredda att individuellt besvara frågor från laborationsassistenterna. Laborationerna utförs på IDAs linux-system, men den programvara som krävs för att genomföra labbarna kan laddas ner gratis på nätet och ni kan göra labbarna på egen dator. Anmälan i webReg krävs för att vi ska kunna registrera era resultat på labbarna.

Redovisning av labbar

Redovisning av labbar sker i två steg:

  • (i) Demonstration av labben för assistent i sal.
  • (ii) Inlämning av kod till assistent enligt nedan.
Laborationer lämnas in via ett skript som kan köras i IDAs datorsalar.

Inskickning av Labb nr N

  1. Stå i den mapp som ni har ALLA labbfilerna i
  2. Skriv: tar czvf labN.tar.gz . (obs! Observera punkten i slutet. Den tar med alla filer i mappen)
  3. Skriv: /home/TDDI16/send_lab LabN.cc LabN.tar.gz
  4. Fyll i den information som terminalen ber om (Saknar du labbpartner är det bara att lämna blankt på den frågan)
  5. När labben är rättad får ni mail via Webreg, samt i förekommande fall testkörningar som har misslyckats. Ifall du saknar ett mail från webreg eller från din assistent, kan det vara en idé att kolla i din skräppost! Hittar du mailet i skräpposten, kan det vara lämpligt att påpeka detta till helpdesk (helpdesk at it.liu.se).

Om något skulle bli fel (t.ex. att ni angivit en felaktig fil) ska ni först skicka ett meddelande till er assistent där ni skriver att det föregående inskicket var felaktigt, därefter skickar ni en ny, komplett redovisning.

Deadline

Deadline för laborationsuppgifterna är 30 oktober 2017.

Kodskelett

Kodskelett för labbarna finns i biblioteket /home/TDDI16/kursbibliotek.

C++-kompilatorer på IDAs linux-system och moduler

Information om C++ på IDA finns här.

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.


Sidansvarig: Rita Kovordanyi
Senast uppdaterad: 2017-08-29