Göm menyn

TDDI16 Datastrukturer och algoritmer

Kursinformation


Mål

Efter kursen ska du känna till vanligt förekommande datastrukturer såsom lista, stack, kö, prioritetskö, träd (speciellt sökträd) och hashtabeller, hur de är uppbyggda, utmärkande egenskaper samt kunna använda dem praktiskt. Du ska också känna till olika metoder för sökning och sortering och kunna använda sådana. Du ska även kunna utföra analys av tids- och minnesbehovet för enklare algoritmer och datastrukturer.

Förkunskaper

Kunskaper i programmering i C++ motsvarande kursen TDIU01 Programmering i C++. Du förutsätts ha god vana i att hantera IDAs Linux-system, C++-kompilator (GNU GCC g++) och textredigerare (t.ex. Emacs).

Kursmaterial

  • Istället för traditionell kurslitteratur kommer vi att använda en version av OpenDSA specifik för TDDI16. Läsanvisningar kommer att finnas på föreläsningssidan.
  • Laborationshandledning kommer att finnas på kursens webbsidor.
Annat:

Organisation

Huvuddelen av kursinnehållet kommer att behandlas på föreläsningarna. På lektionerna kommer laborationer att förberedas och övningsuppgifter om datastrukturer och algoritmer att lösas.


Sidansvarig: Rita Kovordanyi
Senast uppdaterad: 2015-08-17