Göm menyn

TDDI16 Datastrukturer och algoritmer

Föreläsningar


Preliminär föreläsningsplan. Oh-bilder och kod från föreläsningarna kommer att göras tillgängliga nedan i anslutning till respektive föreläsning.

Föreläsning 1

Kursöversikt. Algoritmers komplexitet. Ordonotation. OH-bilder (uppdaterade 2/9)
OpenDSA: kapitel 0.1, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.
WolframAlpha (för t.ex. visualisering av olika tillväxtfunktioner)

Föreläsning 2

Algoritmanalys. OH-bilder (uppdaterade 31/8)
OpenDSA: kapitel 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 3.1, 3.2.

Föreläsning 3

Sekvensbaserade ADT (Lista, Stack, Kö). Träd och ADTn Träd, binära sökträd. OH-bilder (uppdaterade 5/9)
OpenDSA: kapitel: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13
OpenDSA: kapitel 5.1
OpenDSA: kapitel 6.1, 6.3
OpenDSA: kapitel 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11

Föreläsning 4

AVL-träd, "Multi-Way"-sökträd OH-bilder (uppdaterade 5/9)
Visualisering av AVL-träd och B-träd.
OpenDSA: kapitel 8.1, 8.2
OpenDSA: kapitel 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
Labb1

Föreläsning 5

Hashning OH-bilder
OpenDSA: kapitel 5.2
OpenDSA: kapitel 7.10
OpenDSA: kapitel 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Labb2

Föreläsning 6

Prioritetsköer. Heapar. Union/find. (OH-bilder (uppdaterade 26/9))
OpenDSA: kapitel 6.2
OpenDSA: kapitel 7.12
Labb3

Föreläsning 7-8

Sortering I. Insertion Sort, Selection Sort, Quick Sort, Selection/Median finding, Quickselect. OH-bilder (uppdaterade 1/10)
OpenDSA: kapitel 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.10
Sortering II. Heap Sort, Merge Sort, Undre gränser för sortering, Counting Sort, Bucket Sort, Radix Sort OH-bilder
OpenDSA: kapitel 11.8, 11.9, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15
Labb4


Sidansvarig: Rita Kovordanyi
Senast uppdaterad: 2017-10-01