Göm menyn

TDDI16 Datastrukturer och algoritmer

Examination


HT 2014 och tidigare

Se denna sida.

HT 2015 och senare

UPG1 - Datorbaserade inlämningsuppgifter

Se närmre beskrivning på kursens sidor om OpenDSA.

DAT1 - Datortentamen

Tentan består av två delar:

 • Första delen består av datorbaserade uppgifter i OpenDSA. Godkänt på denna del av tentan ger betyg 3 på momentet DAT1.
 • För högre betyg krävs lösta uppgifter på tentans andra del som består av skriftliga frågor på kursens datastruktur och algoritmdel.
 • Exempeltenta (lösningsförslag).
 • Exempel på typ av tentafrågor (lösningsförslag).

 • 2015
  • Läsåret 2015/16 ägde första tentamenstillfället rum 27 oktober 2015 kl 14-18 (tenta, lösningsförslag). Visning av den tentan blir torsdag 12/11 kl 12.30-13:00 i Donald Knuth, IDA Hus B, 1tr.
  • Läsåret 2015/16 ägde första omtentamenstillfället rum 5 januari 2016 kl 8-12 (tenta, lösningsförslag). En visning av den tentan ägde rum 12.00-12.30 måndag 18/1 2016 i Donald Knuth, IDA hus B, 1 tr.
  • Läsåret 2015/16 ägde andra omtentamenstillfället rum 23 augusti 2016 kl 14-18 (tenta). En visning av den tentan äger rum 12.30-13.00 tisdag 30/8 2016 i Donald Knuth, IDA hus B, 1 tr.

LAB1 - Laborationskurs

Se närmre beskrivning på kursens labbsidor.