Göm menyn

TDDI14 Objektorienterad programmering

Laborationer

Två laborationer ingår, Listan och Kalkylatorn. Listan ska göras under den första halvan av Vt2, deadline måndag 28 april kl 13. Kalkylatorn ska göras under den andra halvan av Vt2, deadline måndag 26 maj kl 13.

Anmälan till laborationer görs via WebReg. Laborationer ska normalt genomföras i grupper om två personer


Laboration Listan

•  Laborationshandledning

•  Given kod och testprogram. Välj antingen den iterativa eller den rekursiva varianten.

•  Deadline för bonuspoäng på tentamen är måndag vecka 18, kl 13 (28/4)

Observera! — för att erhålla bonuspoäng på laborationsserien måste deadline hållas, högst en komplettering är tillåten och koden måste därefter uppfylla godkänd nivå.


Laboration Kalkylatorn

•  Laborationshandledning

•  Given kod och testprogram

•  Deadline för bonuspoäng på tentamen är måndag vecka 22, kl 13 (26/5)

Observera! — för att kunna erhålla bonuspoäng på laborationsserien måste deadline måste hållas, frivilliga Variable_Table ska ingå, högst en komplettering är tillåten och att koden därefter måste uppfylla godkänd nivå.


Stödmaterial

•  High Integrity C++ Coding Standard. Kodningsstandarder är mycket lärorika, se speciellt sektion 9—12.

•  make

•  Avlusaren DDD:  dokumentation  |  exempel

•  Här kan du läsa om järnvägsalgoritmen, som användas för infix-till-postfix-omvandlingen, och hur uttrycksträd kan genereras från postfix. Se avsnittet 2.3.1 Generering av uttrycksträd.


Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2014-04-29