Göm menyn

TDDI14 Objektorienterad programmering

Alla meddelanden10/11  Vi laddar om för 2015...

23/10  Tentamen den 21/10: för lösningsförslag se kursens examinationssida eller denna direktlänk.

8/10  Nytt datortentasystem fr.o.m. tentamensperiod Ht1 2014
 

Datortentor kommer framledes att köras på Linux, vilket innebär en del förändringar.

Vid inloggning till tentasystemet väljer studenten först Exam system i sessionsmenyn och loggar sedan in med eget LiU-ID (nytt). Därefter sker den normala tentainloggningen med personnummer och engångslösenord (som tidigare).

Utloggning innebär (som tidigare) att gå inte förrän vanlig inloggningsskärm visas.

Miljön är "standard" linuxmiljö, en avskalad MATE Desktop Environment.

Kompilator är för närvarande GNU GCC 4.8.2 (g++) med följande tre g++-alias:
•  g++11 (-std=c++11)
•  w++11 (-Wpedantic -Wall -Wextra)
•  e++11 (-Wpedantic -Wall -Wextra -Werror, dvs varningar ger kompileringsfel)

gccfilter körs som eget kommando:

   gccfilter g++-alias

valgrind finns (--tool=memcheck kan vara användbart); den som vill använda valgrind få tar reda på i förväg hur det fungerar.

emacs, vim och gedit finns i defaultversioner.


12/10  Anmälningstiden för tentamen den 21/10 kl 8-13 har löpt ut
 

Tentamen kommer att ges i SU-salarna på plan 3. Inloggning påbörjas c:a 30 minuter innan tentamen startar, kom i god tid — Välkomna!

Hjälpmedel, se kursens examinationssida.


8/9  Anmälan till tentamen 2014-10-21 kl 8-13 ska göras i Studentportalen under tiden 21/9—11/10

21/8  Tentamen 21/8: för lösningsförslag se kursens examinationssida eller denna direktlänk.
 

Filerna i tentakontot och rättningskommentarer skickas då rättningen är klar. Resultatet rapporteras i LADOK den 8/9 (12 arbetsdagar), tidigare om möjligt.


12/8  Anmälningstiden för tentamen den 21/8 kl 8-13 har löpt ut
 

Tentamen kommer att ges i SU-salarna på IDA, på plan 3. Inloggning påbörjas c:a 30 minuter innan tentamen startar, kom i god tid, välkomna!

Hjälpmedel m.m.: se kursens examinationssida.


11/6  Anmälan till tentamen 2014-08-21 kl 8-13 ska göras i Studentportalen under tiden 22/7—11/8

28/5  Tentamen den 28/5: för lösningsförslag, se examinationssidan eller denna direktlänk
 

Filerna i tentakontot och rättningskommentarer skickas då rättningen är klar. Resultatet rapporteras i LADOK senast den 17/6 (inom 12 arbetsdagar).


22/5  Datortentamen 28/5 kl 14-19
 

Tentan kommer att gå i SU12-18 på IDA. Inloggning påbörjas cirkaa 30 minuter innan tentan startar — kom i god tid!

Hjälpmedel och annat: Se kursens examinationssida

• Den kompilatorversion som gäller är GCC 4.9.0.


21/5  Deadline för laboration Kalkylatorn är måndag 26/5 kl 13
 

Speciellt viktig att hålla för att kunna erhålla bonuspoäng, i kombination med laboration Listan!


19/5  Anmälningstiden för tentamen den 28/5 kl 14-19 har löpt ut
 

Tentamen kommer att ges i SU-salarna på plan 3. Inloggning påbörjas c:a 30 minuter innan tentamen startar, kom i god tid, välkomna!

Hjälpmedel, se kursens examinationssida.


5/5  Tentamensstandard är nu C++11
 

Användning av C++98/03-konstruktioner som är "deprecated" och/eller ersatta i C++11, kan från och med nu ge poängavdrag. Nya konstruktioner i C++11/14 kan med fördel användas.

Några exempel: nullptr, rvalue-referenser, move-semantik, listinitiering, auto-deklarationer, alias-deklarationer (using), NSDMI, lambdauttryck, "range for"-satsen, "defaulted" och "deleted" funktioner, 'override' och 'final', delegerande konstruktorer, ärvda konstruktorer.


29/5  Lektion 4 den 6/5 kl 13-15 struken  —  tiden ombokad till laboration (se kursens schema)
 

Uppgifterna överlämnas till hemarbete, lösningar finns länkade på kursens lektionssida.


28/4  GCC 4.9.0 är installerad på IDA
 

Till dess annat meddelas måste nuvarande defaultversion (4.8.1) ersättas manuellt om man vill prova:

   module initrm prog/gcc/4
   module initadd prog/gcc/4.9.0

I ett enskilt terminalfönster:

   module rm prog/gcc/4
   module add prog/gcc/4.9.0

Länkbibliotek: /sw/gcc-4.9.0/lib


28/4  Anmälan till tentamen 2014-05-28 kl 14-19 kan göras i Studentportalen under tiden 28/4—18/5

28/4  Lösningar till uppgifter för lektion 2-3 finns länkade på kursens lektionssida, direkt dit här

28/4  Deadline för laboration Listan är måndag 28/4 kl 13
 

Viktig att hålla för att kunna erhålla bonuspoäng i kombination med laboration Kalkylatorn!


15/4  Påminnelse: anmälan till laborationerna ska göras i WebReg senast den 16/4.

5/4  Lösningar till uppgifter för lektion 1 finns länkade på lektionssidan

25/3  Rättelse, OH 39, punkt fem: medlem ska vara icke-medlem

25/3  Överblivna OH-häften finns utanför Tommys rum

24/3  Nytt på informationsfronten: C++ FAQ

14/3  Anmälan till laborationer är öppen till 16/4

14/3  Kursen startar måndag 24/3 kl 8 med föreläsning i sal C3

14/3  Kursens eget schema med planering, deadline, m.m. är klart

7/2  Materialet på kursens webb är uppdaterad för 2014
 

Kursens eget schema uppdateras för 2014 så snart det centrala schemat är klart.


3/2  Uppdatering av kurswebben påbörjad.


Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2012-11-01