Göm menyn

TDDI14 Objektorienterad programmering

Alla meddelanden8/9  Anmälan till tentamen 2014-10-21 kl 8-13 ska göras i Studentportalen under tiden 21/9—11/10

21/8  Tentamen 21/8: för lösningsförslag se kursens examinationssida eller denna direktlänk.
 

Filerna i tentakontot och rättningskommentarer skickas då rättningen är klar. Resultatet rapporteras i LADOK den 8/9 (12 arbetsdagar), tidigare om möjligt.


12/8  Anmälningstiden för tentamen den 21/8 kl 8-13 har löpt ut
 

Tentamen kommer att ges i SU-salarna på IDA, på plan 3. Inloggning påbörjas c:a 30 minuter innan tentamen startar, kom i god tid, välkomna!

Hjälpmedel m.m.: se kursens examinationssida.


11/6  Anmälan till tentamen 2014-08-21 kl 8-13 ska göras i Studentportalen under tiden 22/7—11/8

28/5  Tentamen den 28/5: för lösningsförslag, se examinationssidan eller denna direktlänk
 

Filerna i tentakontot och rättningskommentarer skickas då rättningen är klar. Resultatet rapporteras i LADOK senast den 17/6 (inom 12 arbetsdagar).


22/5  Datortentamen 28/5 kl 14-19
 

Tentan kommer att gå i SU12-18 på IDA. Inloggning påbörjas cirkaa 30 minuter innan tentan startar — kom i god tid!

Hjälpmedel och annat: Se kursens examinationssida

• Den kompilatorversion som gäller är GCC 4.9.0.


21/5  Deadline för laboration Kalkylatorn är måndag 26/5 kl 13
 

Speciellt viktig att hålla för att kunna erhålla bonuspoäng, i kombination med laboration Listan!


19/5  Anmälningstiden för tentamen den 28/5 kl 14-19 har löpt ut
 

Tentamen kommer att ges i SU-salarna på plan 3. Inloggning påbörjas c:a 30 minuter innan tentamen startar, kom i god tid, välkomna!

Hjälpmedel, se kursens examinationssida.


5/5  Tentamensstandard är nu C++11
 

Användning av C++98/03-konstruktioner som är "deprecated" och/eller ersatta i C++11, kan från och med nu ge poängavdrag. Nya konstruktioner i C++11/14 kan med fördel användas.

Några exempel: nullptr, rvalue-referenser, move-semantik, listinitiering, auto-deklarationer, alias-deklarationer (using), NSDMI, lambdauttryck, "range for"-satsen, "defaulted" och "deleted" funktioner, 'override' och 'final', delegerande konstruktorer, ärvda konstruktorer.


29/5  Lektion 4 den 6/5 kl 13-15 struken  —  tiden ombokad till laboration (se kursens schema)
 

Uppgifterna överlämnas till hemarbete, lösningar finns länkade på kursens lektionssida.


28/4  GCC 4.9.0 är installerad på IDA
 

Till dess annat meddelas måste nuvarande defaultversion (4.8.1) ersättas manuellt om man vill prova:

   module initrm prog/gcc/4
   module initadd prog/gcc/4.9.0

I ett enskilt terminalfönster:

   module rm prog/gcc/4
   module add prog/gcc/4.9.0

Länkbibliotek: /sw/gcc-4.9.0/lib


28/4  Anmälan till tentamen 2014-05-28 kl 14-19 kan göras i Studentportalen under tiden 28/4—18/5

28/4  Lösningar till uppgifter för lektion 2-3 finns länkade på kursens lektionssida, direkt dit här

28/4  Deadline för laboration Listan är måndag 28/4 kl 13
 

Viktig att hålla för att kunna erhålla bonuspoäng i kombination med laboration Kalkylatorn!


15/4  Påminnelse: anmälan till laborationerna ska göras i WebReg senast den 16/4.

5/4  Lösningar till uppgifter för lektion 1 finns länkade på lektionssidan

25/3  Rättelse, OH 39, punkt fem: medlem ska vara icke-medlem

25/3  Överblivna OH-häften finns utanför Tommys rum

24/3  Nytt på informationsfronten: C++ FAQ

14/3  Anmälan till laborationer är öppen till 16/4

14/3  Kursen startar måndag 24/3 kl 8 med föreläsning i sal C3

14/3  Kursens eget schema med planering, deadline, m.m. är klart

7/2  Materialet på kursens webb är uppdaterad för 2014
 

Kursens eget schema uppdateras för 2014 så snart det centrala schemat är klart.


3/2  Uppdatering av kurswebben påbörjad.


Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2012-11-01