Göm menyn

TDDI14 Objektorienterad programmering

Alla meddelanden


1/11  Från och med 1 november (vt 2016) har kursen ny examinator.

20/10  Tentamen den 20/10: för lösningsförslag se kursens examinationssida eller denna direktlänk.
 

Inlämnade filer och rättningskommentarer skickas då rättningen är klar. Resultatet rapporteras i LADOK den 5/11 (inom 12 arbetsdagar), tidigare om möjligt.


11/10  Anmälningstiden för tentamen den 20/10 kl 8-13 har löpt ut
 

Tentamen kommer att ges i SU-salarna på plan 3. Inloggning påbörjas c:a 30 minuter innan tentamen startar, kom i god tid — Välkomna!

För information om hjälpmedel och procedur för inlämning av filer för examination, se kursens examinationssida.


27/8  Anmälan till tentamen 2015-10-20 kl 8-13 ska göras i Studentportalen under tiden 20/9—10/10

18/8  Tentamen 18/8: för lösningsförslag se kursens examinationssida eller denna direktlänk.
 

Inlämnade filer och rättningskommentarer skickas via e-post. Resultatet rapporteras i LADOK den 3/9 (inom 12 arbetsdagar), tidigare om möjligt.


17/8  Ny examinator och kursledare fr.o.m. läsåret 2015/16

9/8  Anmälningstiden för tentamen den 18/8 kl 8-13 har löpt ut
 

Tentamen kommer att ges i SU-salarna på IDA, plan 3. Inloggning påbörjas c:a 30 minuter innan tentamen startar, kom i god tid, välkomna!

För information om hjälpmedel och procedur för inlämning av filer för examination, se kursens examinationssida.


10/6  Anmälan till tentamen 2015-08-18 kl 8-13 ska göras i Studentportalen under tiden 19/7—8/8

1/6  Tentamen den 1/6: för lösningsförslag, se examinationssidan eller denna direktlänk
 

Inlämnade filer och rättningskommentarer skickas via e-post. Resultatet rapporteras i LADOK senast den 17/6 (inom 12 arbetsdagar), tidigare om möjligt.


22/5  Tentamen den 1/6 kl 14-19
 

Tentan kommer att gå i SU12-18 på IDA. Inloggning påbörjas cirkaa 30 minuter innan tentan startar — kom i god tid!

För information om hjälpmedel och procedur för inlämning av filer för examination, se kursens examinationssida.


29/5  Rättelse finns i lösningsförslaget 2014-10-21, uppgift3-4p.cc (raden iss >> boolalpha; saknades i read_pair).

25/5  Deadline för laboration Kalkylatorn är fredag 29/5 kl 13
 

Speciellt viktig att hålla för att kunna erhålla bonuspoäng, i kombination med laboration Listan!


23/5  Anmälningstiden för tentamen den 1/6 kl 14-19 har löpt ut
 

Tentamen kommer att ges i SU-salarna på plan 3. Inloggning påbörjas c:a 30 minuter innan tentamen startar, kom i god tid. Välkomna!

En Studentklient ska användas för att skicka in lösningar. Proceduren är enkel och en instruktion kommer att finnas på papper vid tentorna. Var vänlig, läs denna instruktion innan tentamen!

För mer information om hjälpmedel m.m., se kursens examinationssida.


5/5  Lösningar till uppgifter för lektion 4 finns länkade på kursens lektionssida

4/5  Deadline för laboration Kalkylatorn är fredag 29/5 kl 13
 

Speciellt viktig att hålla för att kunna erhålla bonuspoäng, i kombination med laboration Listan!


2/5  Anmälan till tentamen 2015-06-01 kl 14-19 kan göras i Studentportalen under tiden 2/5—22/5
 

En Studentklient kommer att användas för att lämna in lösningar. Proceduren är enkel och en instruktion kommer att finnas på papper vid tentorna. Var vänlig, läs instruktionerna innan tenta!


27/4  Lösningar till uppgifter för lektion 2-3 finns länkade på kursens lektionssida,

16/4  Deadline för laboration Listan är måndag 27/4 kl 13; viktig att hålla för att kunna erhålla bonuspoäng i kombination med laboration Kalkylatorn!

14/4  Uppdaterad version av den generella rättningsmallen för C++-laborationer kommer att användas vid rättningen av laborationerna.

14/4  Ny procedur för att lämna in lösningar för examination vid tentamen!
 

En Studentklient kommer att användas för att lämna in lösningar. Proceduren är enkel och en instruction kommer att finnas på papper vid tentorna. Var vänlig, läs instruktionerna innan tenta!


26/3  Lösningar till uppgifterna för lektion 1 finns länkade på lektionssidan

9/3  Anmälan till laborationer är öppen till 15/4

9/3  Kursens eget schema med planering, deadline, m.m. är klart

9/3  Kursen startar måndag 23/3 kl 8 med föreläsning i sal T1

3/3  Materialet på kursens webb är uppdaterat för 2015. Kursens eget schema uppdateras så snart det centrala schemat är klart.


Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2015-05-06