Göm menyn

TDDI14 Objektorienterad programmering

Alla meddelanden


5/5  Lösningar till uppgifter för lektion 4 finns länkade på kursens lektionssida

4/5  Deadline för laboration Kalkylatorn är fredag 29/5 kl 13
 

Speciellt viktig att hålla för att kunna erhålla bonuspoäng, i kombination med laboration Listan!


2/5  Anmälan till tentamen 2015-06-01 kl 14-19 kan göras i Studentportalen under tiden 2/5—22/5
 

En Studentklient kommer att användas för att lämna in lösningar. Proceduren är enkel och en instruktion kommer att finnas på papper vid tentorna. Var vänlig, läs instruktionerna innan tenta!


27/4  Lösningar till uppgifter för lektion 2-3 finns länkade på kursens lektionssida,

16/4  Deadline för laboration Listan är måndag 27/4 kl 13; viktig att hålla för att kunna erhålla bonuspoäng i kombination med laboration Kalkylatorn!

14/4  Uppdaterad version av den generella rättningsmallen för C++-laborationer kommer att användas vid rättningen av laborationerna.

14/4  Ny procedur för att lämna in lösningar för examination vid tentamen!
 

En Studentklient kommer att användas för att lämna in lösningar. Proceduren är enkel och en instruction kommer att finnas på papper vid tentorna. Var vänlig, läs instruktionerna innan tenta!


26/3  Lösningar till uppgifterna för lektion 1 finns länkade på lektionssidan

9/3  Anmälan till laborationer är öppen till 15/4

9/3  Kursens eget schema med planering, deadline, m.m. är klart

9/3  Kursen startar måndag 23/3 kl 8 med föreläsning i sal T1

3/3  Materialet på kursens webb är uppdaterat för 2015. Kursens eget schema uppdateras så snart det centrala schemat är klart.


Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2015-05-06