Göm menyn

TDDI14 Objektorienterad programmering

Kursinformation


Mål

Efter kursens ska deltagaren ha goda kunskaper och färdigheter i objektorienterad programmering i C++ samt fördjupade kunskaper och färdigheter i imperativ programmering i C++. Efter genomgången kursen ska deltagarna kunna konstruera objektorienterade program och implementera dessa i programspråket C++.

Organisation

På föreläsningarna (6 stycken) behandlas teoristoffet: klasser, härledning/arv, polymorfi, dynamisk typkontroll, dynamisk typomvandling, initiering och destruering i klasshierarkier, operatoröverlagring, iteratorer, mallar (template).

På lektionerna (4 stycken) gås laborationsuppgifterna igenom och övningar relaterade till laborationerna genomförs. Se även kursens lektionssida.

Laborationerna (48 timmar) omfattar två uppgifter. Se även kursens laborationssida.

Laborationerna utförs på IDAs SunRay-system. För att genomföra C++-laborationer kan dock vilken dator som helst användas som har en kapabel C++-kompilator installerad, så det ska även vara möjligt att arbeta hemma med laborationer. Program och annat på fil måste dock kunna överföras till IDAs SunRay-system och kunna användas där utan någon påtaglig anpassning.

Se även aktivitetsöversikten.

Kursmaterial

Om inte kursbok som använts i föregående kurser uppfyller behoven för denna kurs rekommenderas C++ Primer 5/E, av Stanley Lippman, José Lajoie och Barbara Moo.

Ett enkelt häfte, Objektorienterad programutveckling i ett nötskal, som sammanfattar grunderna i OOP finns som komplement.

Föreläsningsmaterial, laborationshandledning, lektionsuppgifter och en hel del annat material är tillgängligt på webben.

Examination

Kursen har två examinationsmoment, laborationer (LAB1) och datortentamen (DAT1). För närmare detaljer se kursens examinationssida


Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2014-04-08