Göm menyn

TDDI14 Objektorienterad programmering

Kursinformation

Mål

Efter kursens ska deltagaren ha goda kunskaper och färdigheter i objektorienterad programmering i C++ samt fördjupade kunskaper och färdigheter i imperativ programmering i C++ och därmed kunna konstruera objektorienterade program och implementera dessa i programspråket C++.

Organisation

På föreläsningarna behandlas teoristoffet: klasser, härledning/arv, polymorfi, dynamisk typkontroll, dynamisk typomvandling, initiering och destruering i klasshierarkier, operatoröverlagring, iteratorer, mallar (template).

På lektionerna gås laborationsuppgifterna igenom och övningar relaterade till laborationerna genomförs. Se även kursens lektionssida.

Laborationerna omfattar två uppgifter. Se även kursens laborationssida.

Laborationerna utförs på IDAs linuxsystem. Dock ska vilken dator som helst användas som har en kapabel C++-kompilator installerad kunna användas, så det ska vara möjligt att arbeta hemma med laborationer. Program och annat på fil ska kunna överföras till IDAs linuxsystem och köras där utan anpassning.

Se även aktivitetsöversikten.

Kursmaterial

Om inte kursbok som använts i föregående kurser uppfyller behoven för denna kurs rekommenderas C++ Primer 5/E, av Stanley Lippman, José Lajoie och Barbara Moo. Denna bok kan laddas ner från http://it-ebooks.info/book/1256/.

Objektorienterad programutveckling i ett nötskal, ett enkelt häfte som sammanfattar grunderna i OOP finns som komplement.

Kursmaterialet för TDIU04 innehåller också relevant material, bland annat "Kompletteringar: Aggregat och listinitiering, Referenser, lvalue och rvalue, Operatoröverlagring".

Föreläsningsmaterial, laborationshandledningar, lektionsuppgifter och annat material är tillgängligt på kursens webbsidor.

Examination

Kursen har två examinationsmoment, laborationer (LAB1) och datortentamen (DAT1). För närmare detaljer se kursens examinationssida


Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2015-05-06