Göm menyn

TDDI14 Objektorienterad programmering

Vt2 2015

Detta är en kurs i objektorienterad programmering i C++ och påbyggnadskurs till TDIU01 Programmering i C++, g.k. och TDIU04 Programmering i C++, standardbibliotek.

Senaste nytt...


16/4  Deadline för laboration Listan är måndag 27/4 kl 13; viktig att hålla för att kunna erhålla bonuspoäng i kombination med laboration Kalkylatorn!

14/4  Uppdaterad version av den generella rättningsmallen för C++-laborationer kommer att användas vid rättningen av laborationerna.

14/4  Ny procedur för att lämna in lösningar för examination vid tentamen!
 

En Studentklient kommer att användas för att lämna in lösningar. Proceduren är enkel och en instruction kommer att finnas på papper vid tentorna. Var vänlig, läs instruktionerna innan tenta!


Alla meddelanden >>

Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2015-03-04